Kampagne om trafikstøj og almene boliger

Som der tidligere er orienteret om jf. ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 512 af 5. november 2010, lancerer Landsbyggefonden, Miljøministeriet og Socialministeriet nu en informationskampagne, der sætter fokus på vejstøj i den almene sektor. Mange almene boliger ligger i områder, hvor vejstøjen kan være sundhedsskadelig for beboerne.

For at kommuner, boligorganisationer og beboere får størst muligt udbytte af kampagnen, er der brug for jeres hjælp til at besvare et spørgeskema på internettet. Af vedlagte bilag fremgår det, hvordan I nemt finder og besvarer skemaet på få minutter. Besvarelserne er anonyme.

Landsbyggefonden opfordrer til, at forretningsføreren, driftschefen eller en anden relevant repræsentant fra boligorganisationens ledelse besvarer spørgeskemaet, da det vil være til stor gavn for kampagnens forløb at få svar fra så mange boligorganisationer som muligt.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Spørgeskema om vejstøj i almene boliger