Indberetning af ledige boliger til boligsøgende

Antallet af ledige almene boliger er steget markant, selvom ledigheden stadig totalt set er marginal (ca. ½ procent). Med henblik på at servicere de boligsøgende og medvirke til udlejning af de tomme boliger, ernæste indberetning af ”ledige boliger” blevet tilføjet et ekstra menupunkt, ”

LBF Ledige boliger til boligsøgende

”. Her indberettes oplysninger om de konkrete ledige boliger til brug for boligsøgende.

Alle boliger indberettet i forbindelse med ”ledige boliger” har en levetid på fondens hjemmeside på 30 dage, men kan vækkes til live, hvis de også er ledige måneden efter. Det vil supplerende også være muligt for boligorganisationerne at indberette yderligere ledige boliger, som ikke nødvendigvis genererer lejetab endnu, men som nu eller med sikkerhed snart står tomme.

På fondens hjemmeside logger man ind via ”ledige boliger” og indberetter de ledige boliger. De boligsøgende kan se de ledige boliger på fondens hjemmeside og ”DanmarkBolig.dk”. Andre kan linke til disse oplysninger. Der er etableret en feature på fondens hjemmeside, hvor bl.a. professionelle private boligportaler kan hente de ledige boliger ned i et fastdefineret format. Disse skal oprettes med brugernavn og password i adgangssystemet, så kun godkendte brugere kan trække data.

I næste generation af ”DanmarkBolig.dk” vil bl.a. indberetningen af ”ledige boliger” og ”handicapbolig.dk” som tidligere omtalt blive søgt integreret direkte i boligportalen.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen