Årsberetning 2009

Hermed fremsendes til alle boligorganisationer og kommuner m.fl. 1 eksemplar af Landsbyggefondens årsberetning 2009.

Yderligere eksemplarer af beretningen kan rekvireres i fondens sekretariat (Birthe Jøhncke, direkte tlf. 3376 2103).

Beretningen optages endvidere på fondens hjemmeside, www.lbf.dk.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Årsberetning 2009

Hermed fremsendes til alle boligorganisationer og kommuner m.fl. 1 eksemplar af Landsbyggefondens årsberetning 2009.

Yderligere eksemplarer af beretningen kan rekvireres i fondens sekretariat (Birthe Jøhncke, direkte tlf. 3376 2103).

Beretningen optages endvidere på fondens hjemmeside, www.lbf.dk.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Årsberetning 2009