Ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. - indberetning af regnskaber, eventuelle underskud på grund af digital tinglysning, råderetsgrænser

Socialministeriet har udsendt bekendtgørelse nr. 506 af 10. maj 2010 om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ændringsbekendtgørelsen vedlægges.

Med henblik på at fremme opgørelsen af regnskabsdata, benchmarktal m.m. til den nye styringsdialog-proces rykkes indsendelsesfristen for regnskaber 1 måned frem, d.v.s. at regnskaber skal indsendes til kommunen og Landsbyggefonden senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Ændringen har virkning for regnskaber, der afsluttes 17. maj 2010 eller senere. Dette betyder f.eks., at regnskaber for året 1. juni 2009 – 31. maj 2010 skal indsendes inden 1. november 2010. Kalenderårsregnskaber indsendes fremover inden 1. juni.

Eventuelle underskud som følge af låneforsinkelser ved overgang til digital tinglysning kan – i modsætning til de normale frister for afvikling af underskud - budgetteres afviklet over højst 20 år.

Bekendtgørelsens maksimumsbeløb i § 87, stk. 5, vedrørende råderetsgodtgørelser forhøjes med 2.335 kr. af beregningstekniske årsager.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Ændringsbekendtgørelsen

Socialministeriet har udsendt bekendtgørelse nr. 506 af 10. maj 2010 om ændring af bekendtgørelse om drift af almene boliger m.v. Ændringsbekendtgørelsen vedlægges.

Med henblik på at fremme opgørelsen af regnskabsdata, benchmarktal m.m. til den nye styringsdialog-proces rykkes indsendelsesfristen for regnskaber 1 måned frem, d.v.s. at regnskaber skal indsendes til kommunen og Landsbyggefonden senest 5 måneder efter regnskabsårets afslutning. Ændringen har virkning for regnskaber, der afsluttes 17. maj 2010 eller senere. Dette betyder f.eks., at regnskaber for året 1. juni 2009 – 31. maj 2010 skal indsendes inden 1. november 2010. Kalenderårsregnskaber indsendes fremover inden 1. juni.

Eventuelle underskud som følge af låneforsinkelser ved overgang til digital tinglysning kan – i modsætning til de normale frister for afvikling af underskud - budgetteres afviklet over højst 20 år.

Bekendtgørelsens maksimumsbeløb i § 87, stk. 5, vedrørende råderetsgodtgørelser forhøjes med 2.335 kr. af beregningstekniske årsager.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Ændringsbekendtgørelsen