Husleje- og udgiftsstatistik 2009 og Analyse af renholdelsesudgifter i de almene afdelinger

Husleje- og udgiftsstatistik 2009

Den årlige ”Husleje- og udgiftsstatistik” fra Landsbyggefonden foreligger nu og er vedlagt.

Statistikken består af tre dele. Del 1 indeholder en huslejestatistik, der er baseret på budgettallene for 2009. Del 2 og 3 indeholder udgiftsstatistikker baseret på hhv. budgettal for 2009 og regnskabstal for 2008. Grundlaget for statistikken er de indberettede regnskabsdata fra de almene boligorganisationer til Landsbyggefonden.

Huslejen og udgifterne er opgjort på kvadratmeter, ibrugtagelsesår, regioner, afdelingstype og boligstørrelse.

Statistikken viser bl.a. at den årlige gennemsnitlige husleje for alle almene boliger i 2009 var 659 kr. pr. m².

Analyse af renholdelsesudgifter i de almene afdelinger

Landsbyggefonden har udarbejdet en analyse af renholdelsesudgifterne i de almene afdelinger. Analysen er vedlagt.

Hensigten med analysen er bl.a. at være en hjælp i budgetlægningen, at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligninger og benchmarking samt at bidrage til den fremtidige styringsdialog i den almene boligsektor.

Analysen indeholder oplysninger om renholdelsesudgifterne (konto 114) i 2004 -2008, baseret på de indberettede regnskabsdata fra de almene boligorganisationer til Landsbyggefonden. Derudover indgår en analyse af hvilke faktorer, der påvirker renholdelsesudgifterne i de almene afdelinger.

Renholdelsesudgifterne er opgjort på kvadratmeter, lejemål, ibrugtagelsesår, afdelingsstørrelse, regioner, byggeriart, afdelingstype og boligsocial støtte.

Af analysen fremgår det at de årlige gennemsnitlige renholdelsesudgifter i 2008 udgjorde 68 kr. pr. m². Renholdelsesudgifterne afhænger bl.a. af afdelingstypen. I 2008 var udgifterne til renholdelse således større for ældreboliger end for familieboliger.

Det er også muligt selv at udsøge oplysninger om enkelte konti mv., til brug for sammenligninger, via fondens regnskabsdatabase på: http://www.lbf.dk/, enten via den direkte genvej fra forsiden eller under Analyse > Regnskabsdatabase.

Henvendelser

Publikationerne er også tilgængelige på Landsbyggefondens hjemmeside: http://www.lbf.dk/ > Analyse > Statistikker og analyser. Tidligere publikationer ligger tilsvarende på hjemmesiden.

Spørgsmål vedr. publikationerne kan rettes til Almen Analyse ved Lone K. Sønderskov (tlf. 3376 2148) eller Evy Ivarsson Nielsen (tlf. 3376 2126)

For yderligere eksemplarer af publikationerne henvises til Birthe Jøhncke (tlf. 3376 2103).

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Husleje- og udgiftsstatistik 2009

Analyse af renholdelsesudgifter

Husleje- og udgiftsstatistik 2009

Den årlige ”Husleje- og udgiftsstatistik” fra Landsbyggefonden foreligger nu og er vedlagt.

Statistikken består af tre dele. Del 1 indeholder en huslejestatistik, der er baseret på budgettallene for 2009. Del 2 og 3 indeholder udgiftsstatistikker baseret på hhv. budgettal for 2009 og regnskabstal for 2008. Grundlaget for statistikken er de indberettede regnskabsdata fra de almene boligorganisationer til Landsbyggefonden.

Huslejen og udgifterne er opgjort på kvadratmeter, ibrugtagelsesår, regioner, afdelingstype og boligstørrelse.

Statistikken viser bl.a. at den årlige gennemsnitlige husleje for alle almene boliger i 2009 var 659 kr. pr. m².

Analyse af renholdelsesudgifter i de almene afdelinger

Landsbyggefonden har udarbejdet en analyse af renholdelsesudgifterne i de almene afdelinger. Analysen er vedlagt.

Hensigten med analysen er bl.a. at være en hjælp i budgetlægningen, at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligninger og benchmarking samt at bidrage til den fremtidige styringsdialog i den almene boligsektor.

Analysen indeholder oplysninger om renholdelsesudgifterne (konto 114) i 2004 -2008, baseret på de indberettede regnskabsdata fra de almene boligorganisationer til Landsbyggefonden. Derudover indgår en analyse af hvilke faktorer, der påvirker renholdelsesudgifterne i de almene afdelinger.

Renholdelsesudgifterne er opgjort på kvadratmeter, lejemål, ibrugtagelsesår, afdelingsstørrelse, regioner, byggeriart, afdelingstype og boligsocial støtte.

Af analysen fremgår det at de årlige gennemsnitlige renholdelsesudgifter i 2008 udgjorde 68 kr. pr. m². Renholdelsesudgifterne afhænger bl.a. af afdelingstypen. I 2008 var udgifterne til renholdelse således større for ældreboliger end for familieboliger.

Det er også muligt selv at udsøge oplysninger om enkelte konti mv., til brug for sammenligninger, via fondens regnskabsdatabase på: http://www.lbf.dk/, enten via den direkte genvej fra forsiden eller under Analyse > Regnskabsdatabase.

Henvendelser

Publikationerne er også tilgængelige på Landsbyggefondens hjemmeside: http://www.lbf.dk/ > Analyse > Statistikker og analyser. Tidligere publikationer ligger tilsvarende på hjemmesiden.

Spørgsmål vedr. publikationerne kan rettes til Almen Analyse ved Lone K. Sønderskov (tlf. 3376 2148) eller Evy Ivarsson Nielsen (tlf. 3376 2126)

For yderligere eksemplarer af publikationerne henvises til Birthe Jøhncke (tlf. 3376 2103).

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Husleje- og udgiftsstatistik 2009

Analyse af renholdelsesudgifter