IT platform for styringsdialogen i den almene boligsektor - almenstyringsdialog.dk

Udviklingen af den landsdækkende IT platform til brug for styringsdialogen i den almene boligsektor er nu ved at nærme sig sin afslutning.

Baggrunden for IT platformen er reglerne om indførelse af styringsdialog som redskab i samarbejdet mellem det kommunale tilsyn og boligorganisationerne, som trådte i kraft den 1. januar 2010.

Landsbyggefonden står i samarbejde med Socialministeriet og kommunerne for udviklingen af den obligatoriske IT platform, som samler, behandler og præsenterer de enkelte elementer i dokumentationen til brug for styringsdialogen mellem boligorganisationerne og kommunerne.

Der foretages i øjeblikket og frem til den 10. september 2010 pilottest af systemet med deltagelse af Socialministeriet, Kommunernes Landsforening, Boligselskabernes Landsforening samt udvalgte boligorganisationer og kommuner. Det forventes efterfølgende, at IT platformen går i drift i slutningen af september 2010.

Boligorganisationer og kommuner vil herefter kunne logge på IT platformen på webadressen http://www.almenstyringsdialog.dk/ eller via Landsbyggefondens hjemmeside og bl.a. udfylde styringsrapporter mv., fremsende og hente dokumentationspakker og redegørelser samt trække statistikker med nøgletal og benchmarks herfra.

Systemet er opbygget således, at regnskabsindberetningen til Landsbyggefonden skal være foretaget inden styringsrapporten kan afsluttes og indsendes til kommunen. Det er dermed forudsat, at kommunens fristfastsættelse for indsendelse af dokumentations­pakker/styringsrapporter tager højde for dette forhold. IT platformen henter bl.a. data fra Landsbygge­fondens regnskabsdatabase og stamdata­base til automatisk udfyldelse af en række nøgletal og benchmarks i boligorganisationernes styringsrapporter mv. Systemet indeholder mulighed for at rapporter kan udfyldes ved overførsel af XML-filer.

Landsbyggefonden vil udsende en nærmere brugervejledning til systemet, når IT platformen går i drift.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Udviklingen af den landsdækkende IT platform til brug for styringsdialogen i den almene boligsektor er nu ved at nærme sig sin afslutning.

Baggrunden for IT platformen er reglerne om indførelse af styringsdialog som redskab i samarbejdet mellem det kommunale tilsyn og boligorganisationerne, som trådte i kraft den 1. januar 2010.

Landsbyggefonden står i samarbejde med Socialministeriet og kommunerne for udviklingen af den obligatoriske IT platform, som samler, behandler og præsenterer de enkelte elementer i dokumentationen til brug for styringsdialogen mellem boligorganisationerne og kommunerne.

Der foretages i øjeblikket og frem til den 10. september 2010 pilottest af systemet med deltagelse af Socialministeriet, Kommunernes Landsforening, Boligselskabernes Landsforening samt udvalgte boligorganisationer og kommuner. Det forventes efterfølgende, at IT platformen går i drift i slutningen af september 2010.

Boligorganisationer og kommuner vil herefter kunne logge på IT platformen på webadressen http://www.almenstyringsdialog.dk/ eller via Landsbyggefondens hjemmeside og bl.a. udfylde styringsrapporter mv., fremsende og hente dokumentationspakker og redegørelser samt trække statistikker med nøgletal og benchmarks herfra.

Systemet er opbygget således, at regnskabsindberetningen til Landsbyggefonden skal være foretaget inden styringsrapporten kan afsluttes og indsendes til kommunen. Det er dermed forudsat, at kommunens fristfastsættelse for indsendelse af dokumentations­pakker/styringsrapporter tager højde for dette forhold. IT platformen henter bl.a. data fra Landsbygge­fondens regnskabsdatabase og stamdata­base til automatisk udfyldelse af en række nøgletal og benchmarks i boligorganisationernes styringsrapporter mv. Systemet indeholder mulighed for at rapporter kan udfyldes ved overførsel af XML-filer.

Landsbyggefonden vil udsende en nærmere brugervejledning til systemet, når IT platformen går i drift.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen