Retningslinier for obligatorisk elektronisk indberetning af regnskaber fra almene boligorganisationer og selvejende institutioner

Retningslinierne for regnskabsindberetning er ændret jf. ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 515 af den 12. november 2010. Retningslinierne inkl. ændringerne vedlægges hermed i en samlet trykt form og kan endvidere hentes på fondens hjemmeside http://www.lbf.dk/.

Vedrørende de væsentligste ændringer i retningslinierne i forhold til tidligere bemærkes følgende:

 • For regnskaber, der afsluttes 1. juni 2010 eller senere, er den foreløbige elektroniske indberetningsfrist til Landsbyggefonden 5 måneder efter regnskabsperiodens udløb med mulighed for rettelser indenfor yderligere 1 måned. Boligorganisationen kan notere forbehold for øverste myndigheds (repræsentantskabs/ generalforsamlings) godkendelse. 

  Eventuelt forbehold noteres i forbindelse med regnskabsindberetningen i særligt afkrydsningsfelt i fondens webbaserede regnskabsindberetningssystem. Forbeholdet bortfalder automatisk 30 dage efter indberetningsfristens udløb.
 • Bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen skal fremover indsendes elektronisk.

  Fondens webbaserede regnskabsindberetningssystem vil snarest muligt blive udvidet til også at kunne håndtere dette. Indtil da kan dokumenterne indsendes i pdf-filer til mailadressen: regnskab@lbf.dk. Yderligere informationer kan fås hos Flemming Munch Mortensen, tlf. 3376 2120 og Margit Cymborski, tlf. 3376 2114.
  Med venlig hilsen
  LANDSBYGGEFONDEN
  Bent Madsen Birger R. Kristensen
 • Retningslinier for regnskabsindberetning

Retningslinierne for regnskabsindberetning er ændret jf. ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 515 af den 12. november 2010. Retningslinierne inkl. ændringerne vedlægges hermed i en samlet trykt form og kan endvidere hentes på fondens hjemmeside http://www.lbf.dk/.

Vedrørende de væsentligste ændringer i retningslinierne i forhold til tidligere bemærkes følgende:

 • For regnskaber, der afsluttes 1. juni 2010 eller senere, er den foreløbige elektroniske indberetningsfrist til Landsbyggefonden 5 måneder efter regnskabsperiodens udløb med mulighed for rettelser indenfor yderligere 1 måned. Boligorganisationen kan notere forbehold for øverste myndigheds (repræsentantskabs/ generalforsamlings) godkendelse. 

  Eventuelt forbehold noteres i forbindelse med regnskabsindberetningen i særligt afkrydsningsfelt i fondens webbaserede regnskabsindberetningssystem. Forbeholdet bortfalder automatisk 30 dage efter indberetningsfristens udløb.
 • Bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen skal fremover indsendes elektronisk.

  Fondens webbaserede regnskabsindberetningssystem vil snarest muligt blive udvidet til også at kunne håndtere dette. Indtil da kan dokumenterne indsendes i pdf-filer til mailadressen: regnskab@lbf.dk. Yderligere informationer kan fås hos Flemming Munch Mortensen, tlf. 3376 2120 og Margit Cymborski, tlf. 3376 2114.
  Med venlig hilsen
  LANDSBYGGEFONDEN
  Bent Madsen Birger R. Kristensen
 • Retningslinier for regnskabsindberetning