Publikation, Landsbyggefondens Innovationspuljer i 2007-10

I forlængelse af ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 548 udsendes yderligere orientering om 1 projekt støttet af Innovationspuljen 2007-10.

Arkitektur og energirenovering

”Arkitektur og energirenovering – det murede etagebyggeri fra 1920 til 1960” er en ny publikation udarbejdet af Dansk Arkitektur Center og Kuben Management. Publikationen, som vedlægges, tager udgangspunkt i den problemstilling, at vi på den ene side har en række bevaringsværdige byggerier og på den anden side har et ønske om at reducere energiforbruget mest muligt.

Ikke mindst er der mange almene boliger i de smukke murede bygninger fra en periode, hvor der blev bygget meget, og hvor byggestilen skiftede fra mere dekorerede bygninger til efterkrigstidens helt enkle, men meget velproportionerede bygninger. Et gennemgående træk for disse bygningers ydre fremtræden er også det enkle materialevalg med mursten, træ og tegltagsten.

Den forudsete mangel i fremtiden på olie til opvarmning medfører et betydeligt fokus på alle former for energibesparelser. Energiforbruget til opvarmning og ventilation af bygninger udgør næsten halvdelen af det samlede danske energiforbrug. Etageboliger opført i perioden 1920 til 1960 har et varmetab på 20 % af det samlede varmetab for etageboliger, så der er altså et betydeligt potentiale i energirenoveringen af den bygningsmasse. Energirenovering har selvfølgelig stor samfundsmæssig betydning, men vil også få betydning som besparelse for den enkelte beboer, især set i lyset af kommende stigende energipriser.

Publikationen anskueliggør på en tilgængelig måde både det besparelsespotentiale, der kan forventes i de forskellige bygningskategorier, men også hvilke arbejder, der er realistiske at udføre på disse bygninger set i forhold til bygningernes bevaringsværdi. Publikationen gør det altså muligt for bygningsejere og beboere at undgå de fælder, der for altid kan ødelægge de smukke murede byggerier, som til hverdag gør det rart at bevæge sig rundt i danske bebyggelser og byområder.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Rapport: Arkitektur & Energirenovering

I forlængelse af ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 548 udsendes yderligere orientering om 1 projekt støttet af Innovationspuljen 2007-10.

Arkitektur og energirenovering

”Arkitektur og energirenovering – det murede etagebyggeri fra 1920 til 1960” er en ny publikation udarbejdet af Dansk Arkitektur Center og Kuben Management. Publikationen, som vedlægges, tager udgangspunkt i den problemstilling, at vi på den ene side har en række bevaringsværdige byggerier og på den anden side har et ønske om at reducere energiforbruget mest muligt.

Ikke mindst er der mange almene boliger i de smukke murede bygninger fra en periode, hvor der blev bygget meget, og hvor byggestilen skiftede fra mere dekorerede bygninger til efterkrigstidens helt enkle, men meget velproportionerede bygninger. Et gennemgående træk for disse bygningers ydre fremtræden er også det enkle materialevalg med mursten, træ og tegltagsten.

Den forudsete mangel i fremtiden på olie til opvarmning medfører et betydeligt fokus på alle former for energibesparelser. Energiforbruget til opvarmning og ventilation af bygninger udgør næsten halvdelen af det samlede danske energiforbrug. Etageboliger opført i perioden 1920 til 1960 har et varmetab på 20 % af det samlede varmetab for etageboliger, så der er altså et betydeligt potentiale i energirenoveringen af den bygningsmasse. Energirenovering har selvfølgelig stor samfundsmæssig betydning, men vil også få betydning som besparelse for den enkelte beboer, især set i lyset af kommende stigende energipriser.

Publikationen anskueliggør på en tilgængelig måde både det besparelsespotentiale, der kan forventes i de forskellige bygningskategorier, men også hvilke arbejder, der er realistiske at udføre på disse bygninger set i forhold til bygningernes bevaringsværdi. Publikationen gør det altså muligt for bygningsejere og beboere at undgå de fælder, der for altid kan ødelægge de smukke murede byggerier, som til hverdag gør det rart at bevæge sig rundt i danske bebyggelser og byområder.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Rapport: Arkitektur & Energirenovering