Almen styringsdialog

Der er foretaget en række ændringer/forbedringer i IT platformen Almenstyringsdialog.dk:

  • De almene boligorganisationers og afdelingers regnskaber vil fra 2012 automatisk blive hentet ind i boligorganisationernes dokumentationspakker i IT platformen Almenstyringsdialog.dk. Regnskaberne vil fremgå i IT platformen, når regnskaberne er indberettet til Landsbyggefonden. Regnskaberne vil kunne hentes elektronisk som pdf-filer fra oversigten i dokumentationspakken i samme linje som hhv. styringsrapport og afdelingsskemaer optræder. Det vil i oversigten fremgå hvorvidt regnskabet er indberettet til Landsbyggefonden på det givne tidspunkt eller ej.
  • Der foretages en ændring af opgørelsesmetoden i spørgsmålet ”fordeling af boliger efter anvendte udlejningsregler” i almenstyringsdialog.dk under punktet udlejning. Opgørelsesmetoden har hidtil bygget på en brutto-betragtning, således at samtlige boliger i afdelingen skulle fordeles på de anvendte udlejningsregler. For styringsåret 2012 ændres opgørelsesmetoden til at omfatte det seneste års udlejede boliger. Som en overgangsordning kan der i styringsåret 2011 enten vælges af benytte hidtidige brutto-opgørelse eller den nye opgørelse af årets udlejninger. Den anvendte metode skal i 2011 beskrives i kommentarfeltet til spørgsmålet.
  • Det er besluttet, at oplysningerne fra de enkelte dokumentationspakker i Almenstyringsdialog.dk på sigt skal være offentligt tilgængelige, når styringsdialog­møderne mellem kommune og boligorganisation har været afholdt og redegørelsen foreligger. Landsbyggefonden vil i 2012 påbegynde videreudviklingen af IT platformen til også at indeholde en offentlig adgang.

Almenstyringsdialog.dk trækker på oplysninger fra indberetning af boligorganisation­ernes og afdelingernes stamdata til Landsbyggefonden. Opmærksomheden skal således henledes på, at eventuelle ændringer i stamdata indberettes til Landsbyggefonden, da fejl i stamdata vil afspejle sig i Almenstyringsdialog.dk. Der kan være ændringer i stamdata bl.a. foranlediget af fusioner eller sammenlægninger af afdelinger. Herudover kan der i stamdata være manglende oplysninger om fx erhverv, institutioner og garager/carporte.

Yderligere informationer kan fås hos Evy Ivarsson Nielsen, tlf. 3376 2126 og Rasmus Kofoed Pedersen, tlf. 3376 2121.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Der er foretaget en række ændringer/forbedringer i IT platformen Almenstyringsdialog.dk:

  • De almene boligorganisationers og afdelingers regnskaber vil fra 2012 automatisk blive hentet ind i boligorganisationernes dokumentationspakker i IT platformen Almenstyringsdialog.dk. Regnskaberne vil fremgå i IT platformen, når regnskaberne er indberettet til Landsbyggefonden. Regnskaberne vil kunne hentes elektronisk som pdf-filer fra oversigten i dokumentationspakken i samme linje som hhv. styringsrapport og afdelingsskemaer optræder. Det vil i oversigten fremgå hvorvidt regnskabet er indberettet til Landsbyggefonden på det givne tidspunkt eller ej.
  • Der foretages en ændring af opgørelsesmetoden i spørgsmålet ”fordeling af boliger efter anvendte udlejningsregler” i almenstyringsdialog.dk under punktet udlejning. Opgørelsesmetoden har hidtil bygget på en brutto-betragtning, således at samtlige boliger i afdelingen skulle fordeles på de anvendte udlejningsregler. For styringsåret 2012 ændres opgørelsesmetoden til at omfatte det seneste års udlejede boliger. Som en overgangsordning kan der i styringsåret 2011 enten vælges af benytte hidtidige brutto-opgørelse eller den nye opgørelse af årets udlejninger. Den anvendte metode skal i 2011 beskrives i kommentarfeltet til spørgsmålet.
  • Det er besluttet, at oplysningerne fra de enkelte dokumentationspakker i Almenstyringsdialog.dk på sigt skal være offentligt tilgængelige, når styringsdialog­møderne mellem kommune og boligorganisation har været afholdt og redegørelsen foreligger. Landsbyggefonden vil i 2012 påbegynde videreudviklingen af IT platformen til også at indeholde en offentlig adgang.

Almenstyringsdialog.dk trækker på oplysninger fra indberetning af boligorganisation­ernes og afdelingernes stamdata til Landsbyggefonden. Opmærksomheden skal således henledes på, at eventuelle ændringer i stamdata indberettes til Landsbyggefonden, da fejl i stamdata vil afspejle sig i Almenstyringsdialog.dk. Der kan være ændringer i stamdata bl.a. foranlediget af fusioner eller sammenlægninger af afdelinger. Herudover kan der i stamdata være manglende oplysninger om fx erhverv, institutioner og garager/carporte.

Yderligere informationer kan fås hos Evy Ivarsson Nielsen, tlf. 3376 2126 og Rasmus Kofoed Pedersen, tlf. 3376 2121.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen