Nye regulativer

Vedlagt følger 1 eksemplar af hver af de nye regulativer vedtaget 3. februar 2011,

Regulativ om særlig driftsstøtte fra Landsbyggefonden (landsdispositionsfonden),

Regulativ om støtte fra Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri samt infrastrukturændringer i ghettområder og

Regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger.

Yderligere eksemplarer kan rekvireres hos Birthe Jøhncke, direkte tlf. 3376 2103.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Regulativ om særlig driftsstøtte fra Landsbyggefonden

Regulativ om støtte fra Landsbyggefonden til opretning m.v.

Regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger

Vedlagt følger 1 eksemplar af hver af de nye regulativer vedtaget 3. februar 2011,

Regulativ om særlig driftsstøtte fra Landsbyggefonden (landsdispositionsfonden),

Regulativ om støtte fra Landsbyggefonden til opretning, udbedring, vedligeholdelse, forbedring, ombygning, sammenlægning af lejligheder og miljøforbedring i alment byggeri samt infrastrukturændringer i ghettområder og

Regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger.

Yderligere eksemplarer kan rekvireres hos Birthe Jøhncke, direkte tlf. 3376 2103.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Regulativ om særlig driftsstøtte fra Landsbyggefonden

Regulativ om støtte fra Landsbyggefonden til opretning m.v.

Regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.