Renoveringsstøtteordningen - BOSSINF digital skemabehandling og byggeskadefondsdækning fra 1. juli 2011

Sagsgangen i en ansøgning til renoveringsstøtteordningen er, at der besigtiges, prækvalificeres/dokumenteres byggeteknisk og muligt støtteomfang afklares. Herefter indgives de endelige skemaer ABC til sagsbehandling.

Pr. 1. juli 2011 vil der være etableret et nyt internetbaseret system til digital indberetning: BOSSINF-RENOVERING. For bygherrer tilgås systemet på følgende adresse: http://www.renovering.bossinf.dk/

For øvrige (kommuner, Socialministeriet, revisor og Landsbyggefonden) på følgende adresse: http://www.renoveringssystem.bossinf.dk/.

I forbindelse med at renoveringsstøttesager mv. omfattes af Byggeskadefonden pr. 1. juli 2011 overgår skema ABC-sagsbehandlingen af renoveringsstøttesager til digital håndtering fra samme dato. Iværksættelse sker i medfør af § 5, stk. 4, i fondens regulativ af 3. februar 2011 om støtte fra Landsbyggefonden til opretning mv. (renoveringsstøtteordningen). Behandlingen af de endelige skemaer ABC ændres således fra papirgang til digital sagsbehandling.

For renoveringsstøttesager, der modtager tilsagn fra og med 1. juli 2011, gælder, at Landsbyggefonden åbner for indtastning mv.

I alle andre obligatoriske sager samt i frivillige sager åbner Byggeskadefonden for indtastning mv.

I ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 525 og nr. 526 af 28. marts 2011 er det beskrevet, at der pr. 1. juli træder en nyordning i kraft for skadedækning i Byggeskadefonden. Ordningen er obligatorisk for de renoveringer, der får støtte fra Landsbyggefonden efter trækningsretten, renoveringsstøtteordningen samt særlig driftsstøtte (kapitaltilførsel mv.). For øvrige arbejder er det frivilligt at blive omfattet af ordningen.

For alle arbejder, der er påbegyndt inden den 1. juli 2011, men som afleveres efter samme dato, er der en overgangsordning, således at sager frivilligt kan omfattes af byggeskadeforsikringen. For de nærmere regler og betingelser henvises til vejledning udarbejdet af Byggeskadefonden, som er offentliggjort på hjemmesiden http://www.bsf.dk/

For alle sager, der er omfattet af ovennævnte overgangsordning, gælder, at åbning for indtastning mv. sker via Byggeskadefonden.

I september måned 2011 afholdes der efter aftale mellem Socialministeriet, Byggeskadefonden og Landsbyggefonden fire kurser for alle interesserede. På disse kurser vil der være repræsentanter fra Byggeskadefonden og Landsbyggefonden, der vil orientere om de nye regler og give en introduktion til det nye IT-system.

Kurserne er planlagt til nedenstående datoer:

8. sept: Kursusnr. 2011-0125, Scandic Copenhagen

12. sept: Kursusnr. 2011-0126, Scandic Århus Vest

13. sept: Kursusnr. 2011-0127, Scandic Odense

15. sept: Kursusnr. 2011-0128, Scandic Jacob Gade, Vejle

Tilmelding sker ved henvendelse til kursusadministrationen i BL ved mail til kje@bl.dk eller ved brug af BL’s kursustilmeldingsblanket, der findes på http://www.bl.dk/. Man bedes anføre kursusnummeret på tilmeldingen.

Henvendelser om nyordningen kan ske til Byggeskadefonden eller Landsbyggefondens driftsstøtteafdeling.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.