Husleje- og udgiftsstatistik 2010

Landsbyggefondens husleje- og udgiftsstatistik 2010 forligger nu som webpublikation og kan hentes på Landsbyggefondens hjemmeside: http://www.lbf.dk/\analyse\statistikker og analyser.

Publikationen indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2010 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2009 og budgettal for 2010. Statistikkerne er udarbejdet på baggrund af indberettede regnskabsdata fra de almene boligorganisationer til Landsbyggefonden.

Huslejestatistikken omhandler den rene leje for boliger, og er opgjort som en årlig gennemsnitshusleje pr. m² boligbruttoareal. Udgiftsstatistikken omhandler de almene boligers udgifter og udgiftssammensætningen. Statistikkerne viser desuden udviklingen i såvel huslejen som udgifterne.

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammen­ligning og benchmark samt at bidrage til styringsdialogen mellem bolig­organisationer og kommuner.

Nyt statistik-opgørelsesprincip

Fra regnskabsåret 2010 er statistik-opgørelsesprincippet ændret for regnskabsår fra primo til ultimo, hvilket betyder at regnskaberne fra 2009/2010 henregnes til det kalenderår, hvor regnskabsperioden slutter. Baggrunden er, at det er mere hensigtsmæssigt i forhold til beregning af nøgletal i den almene styringsdialog. Ændringen vil kun have betydning for statistik-opgørelse vedrørende regnskaber med forskudt regnskabsår. For de regnskaber, der følger kalenderåret, har det ingen betydning, at opgørelsestidspunktet bliver ændret fra primo til ultimo.

Fondens ”Husleje og udgiftsstatistik 2010” bygger på det hidtidige opgørelsesprincip. Ændringen vil først få betydning for ”Husleje og udgiftsstatistik 2011, som forventes offentliggjort i slutningen af 2011.

Der henvises til ”Landsbyggefonden Orienterer” nr. 510 fra den 1. oktober 2010.

Spørgsmål kan rettes til Almen Analyse ved Lone K. Sønderskov (tlf. 3376 2148) eller Keld Adsbøl (tlf. 3376 2144).

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN


Bent Madsen Birger R. Kristensen

Landsbyggefondens husleje- og udgiftsstatistik 2010 forligger nu som webpublikation og kan hentes på Landsbyggefondens hjemmeside: http://www.lbf.dk/\analyse\statistikker og analyser.

Publikationen indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2010 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2009 og budgettal for 2010. Statistikkerne er udarbejdet på baggrund af indberettede regnskabsdata fra de almene boligorganisationer til Landsbyggefonden.

Huslejestatistikken omhandler den rene leje for boliger, og er opgjort som en årlig gennemsnitshusleje pr. m² boligbruttoareal. Udgiftsstatistikken omhandler de almene boligers udgifter og udgiftssammensætningen. Statistikkerne viser desuden udviklingen i såvel huslejen som udgifterne.

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammen­ligning og benchmark samt at bidrage til styringsdialogen mellem bolig­organisationer og kommuner.

Nyt statistik-opgørelsesprincip

Fra regnskabsåret 2010 er statistik-opgørelsesprincippet ændret for regnskabsår fra primo til ultimo, hvilket betyder at regnskaberne fra 2009/2010 henregnes til det kalenderår, hvor regnskabsperioden slutter. Baggrunden er, at det er mere hensigtsmæssigt i forhold til beregning af nøgletal i den almene styringsdialog. Ændringen vil kun have betydning for statistik-opgørelse vedrørende regnskaber med forskudt regnskabsår. For de regnskaber, der følger kalenderåret, har det ingen betydning, at opgørelsestidspunktet bliver ændret fra primo til ultimo.

Fondens ”Husleje og udgiftsstatistik 2010” bygger på det hidtidige opgørelsesprincip. Ændringen vil først få betydning for ”Husleje og udgiftsstatistik 2011, som forventes offentliggjort i slutningen af 2011.

Der henvises til ”Landsbyggefonden Orienterer” nr. 510 fra den 1. oktober 2010.

Spørgsmål kan rettes til Almen Analyse ved Lone K. Sønderskov (tlf. 3376 2148) eller Keld Adsbøl (tlf. 3376 2144).

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN


Bent Madsen Birger R. Kristensen