Evaluering af kampagnen "Rolig Bolig - råd til mindre vejstøj i almene boliger"

Landsbyggefonden, Miljøministeriet og Socialministeriet har i en informationskampagne sat fokus på problemer med vejstøj i den almene boligsektor. Det skyldes, at mange almene boliger ligger i områder, hvor vejstøjen kan være sundhedsskadelig for beboerne.

For at informationen om emnet vejstøj også fremover bliver præsenteret på den bedst tænkelige måde, har kampagnen brug for jeres hjælp til at besvare et spørgeskema på internettet. Her vil I blive spurgt om kampagnen og om vejstøj i jeres boligorganisation. Af vedlagte bilag fremgår det, hvordan I nemt finder og besvarer skemaet på få minutter. Alle deltagere i undersøgelsen er med i lodtrækningen om et gavekort på 800 kroner til butikskæden Inspiration.

Landsbyggefonden opfordrer til, at forretningsføreren, driftschefen eller en anden relevant repræsentant fra ledelsen besvarer spørgeskemaet, da det vil være til stor gavn for den fremtidige informationsindsats at få svar fra så mange boligorganisationer som muligt.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Bilag: Spørgeskema om kampagnen "Rolig Bolig - råd til mindre vejstøj i almene boliger"