Ændret regulativ om boligportalen

Regulativet om boligportalen er ændret. Det sker som følge af, at Udbetaling Danmark, som administrerer udbetalingen af den offentlige boligstøtte, skal trække oplysninger om bl.a. leje direkte fra portalen. Alle ændringer skal løbende indberettes til Landsbyggefonden og registeret vil således til stadighed være opdateret.

Der henvises til ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 578 af 10. september 2012. Regulativet vedlægges.

Afstemning af boliger

Som en opfølgning på tidligere information suppleres med tips til, hvordan man som boligorganisation bedst kan foretage afstemning af enheder. Dette arbejde må afsluttes senest december 2012, så der er tid til at korrigere eventuelle fejl og mangler i BBR-registeret, LBF Stamdata og boligorganisationernes IT-systemer, inden første indberetning til selve huslejeregistret skal være afsluttet senest ved udgangen af marts 2013.

Ny FAQ side

Landsbyggefonden har oprettet en FAQ-side. Her findes illustrerede vejledninger til, hvordan boligorganisationen tjekker egne boligers status.

Det kan bl.a. ses, hvordan man kan bruge http://stamdata.lbf.dk/, http://www.ois.dk/ og http://www.lbf.dk/ i arbejdet med afstemningen. Der findes også en ’tjekliste’ med de mest almindelige fejlkilder, hvis antallet af boliger ikke stemmer. Alle vejledninger er tilgængelige på www.lbf.dk/faq.aspx. Siden vil løbende blive opdateret med nye spørgsmål og svar.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Regulativ boligportal

Regulativet om boligportalen er ændret. Det sker som følge af, at Udbetaling Danmark, som administrerer udbetalingen af den offentlige boligstøtte, skal trække oplysninger om bl.a. leje direkte fra portalen. Alle ændringer skal løbende indberettes til Landsbyggefonden og registeret vil således til stadighed være opdateret.

Der henvises til ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 578 af 10. september 2012. Regulativet vedlægges.

Afstemning af boliger

Som en opfølgning på tidligere information suppleres med tips til, hvordan man som boligorganisation bedst kan foretage afstemning af enheder. Dette arbejde må afsluttes senest december 2012, så der er tid til at korrigere eventuelle fejl og mangler i BBR-registeret, LBF Stamdata og boligorganisationernes IT-systemer, inden første indberetning til selve huslejeregistret skal være afsluttet senest ved udgangen af marts 2013.

Ny FAQ side

Landsbyggefonden har oprettet en FAQ-side. Her findes illustrerede vejledninger til, hvordan boligorganisationen tjekker egne boligers status.

Det kan bl.a. ses, hvordan man kan bruge http://stamdata.lbf.dk/, http://www.ois.dk/ og http://www.lbf.dk/ i arbejdet med afstemningen. Der findes også en ’tjekliste’ med de mest almindelige fejlkilder, hvis antallet af boliger ikke stemmer. Alle vejledninger er tilgængelige på www.lbf.dk/faq.aspx. Siden vil løbende blive opdateret med nye spørgsmål og svar.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Regulativ boligportal

Ordforklaringer

Boligportal

Internetbaseret portal, som giver boligsøgende en indgang til samtlige almene boligorganisationers boliger www.danmarkbolig.dk.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.