Husleje- og udgiftsstatistik 2012

Landsbyggefondens husleje- og udgiftsstatistik 2012 forligger nu som webpublikation og kan hentes på Landsbyggefondens hjemmeside.

Publikationen indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2012 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2011 og budgettal for 2012. Statistikkerne er udarbejdet på baggrund af indberettede regnskabsdata fra de almene boligorganisationer til Landsbyggefonden.

Huslejestatistikken omhandler den rene leje for boliger, og er opgjort som en årlig gennemsnitshusleje pr. m² boligbruttoareal. Udgiftsstatistikken omhandler de almene boligers udgifter og udgiftssammensætning. Statistikkerne viser desuden udviklingen i såvel huslejen som udgifterne.

Der indgår endvidere et særligt tema om huslejeniveauet for familieboliger. Formålet er at belyse den månedlige husleje for forskellige boligstørrelser og spredningen i denne.

Huslejestatistikken viser, at den gennemsnitlige husleje i de almene boliger i 2012 var 722 kr. pr. m2 og således steget med 3,6 % i forhold til 2011.

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammen­ligning og benchmark samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner.

Spørgsmål kan rettes til Almen Analyse ved Lone K. Sønderskov (tlf. 3376 2148) eller Jette Jensen (tlf. 3376 2119).

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen