Salgsregulativ

Landsbyggefondens bestyrelse har vedtaget et nyt regulativ vedrørende eventuelle nye salg af familieboliger, idet det bemærkes, at salg under den tidligere forsøgssalgsordning hører under regulativet om provenufonden. Regulativet vedlægges. Det nye salgsregulativ er baseret på de relevante bestemmelser i almenboligloven og bekendtgørelse nr. 227 af 1. marts 2012 om salg af almene familieboliger.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Salgsregulativ

Ordforklaringer

Provenufonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Er oprettet i forbindelse med den 3-årige forsøgsperiode med salg af almene boliger. Provenufonden varetager alle indtægter og udgifter i tilknytning til det enkelte salg. Nye salg omfattes ikke af provenufonden, men Landsbyggefondens regulativ om salg.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.