Skimmelsvamp

Der er stadig problemer med skimmelsvamp i almene boliger. I 2008 startede Landsbyggefonden en kampagne for at give driftspersonale og beboere information og viden, så de kan forebygge og gøre noget ved problemerne.

Et af resultaterne er en hjemmeside skimmel.dk, som drives i samarbejde med Grundejernes Investeringsfond (GI) og Statens Byggeforskningsinstitut (SBI).

På denne side er der information, film og undervisningsmateriale til beboere og driftspersonale. Både bygninger og beboere er forskellige. Værktøjerne kan derfor tilpasses den enkelte bygning. Information og film er lavet på dansk og 7 fremmedsprog.

Via hjemmesiden kan der også stilles spørgsmål til eksperter fra SBI, enten via telefon eller mail. Telefonnummer og e-mail adresse står nederst på hjemmesiden.

Fra 2012 kan man betjene hjemmesiden via smartphone. Når adressen skimmel.dk skrives i browseren aktiveres en speciel version tilrettet den lille skærm.

Som tidligere nævnt er der en del sager med skimmelproblemer rundt omkring i boligafdelingerne. For at skabe opmærksomhed om hjemmesiden og den nye lette betjening på smartphone har GI og Landsbyggefonden fået trykt postkort. Kortene kan omdeles til alle beboere i afdelinger, hvor driften skønner der er behov for det.

Der er vedlagt et postkort. Der kan bestilles flere på lbf@lbf.dk eller tlf. 3376 2103 (Birthe Jøhncke).

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Postkort