Etablering af huslejeregister - omlægning udbetaling af boligstøtten

Denne information har stor betydning for den fremtidige udbetaling af boligstøtte til boligorganisationens lejere og må hurtigst muligt videresendes til de husleje- og IT-ansvarlige i boligorganisationen.

I marts 2013 overtager ”Udbetaling Danmark” ansvaret for fastsættelse og udbetaling af den individuelle boligstøtte. Samtidig videreføres de nuværende muligheder for, at boligstøtten kan udbetales direkte til boligorganisationen mod en tilsvarende nedsættelse af lejen for pågældende lejer.

I forlængelse heraf etableres et centralt huslejeregister, hvorfra Udbetaling Danmark kan trække data relateret til boligen med betydning for boligstøtten (jf. ansøgningsskema om boligstøtte, sektion B). Det er besluttet, at det nye huslejeregister oprettes i Landbyggefondens regi som en udbygning til den eksisterende DanmarkBolig indberetning. Der henvises bl.a. til ”Landsbygge-fonden orienterer” nr. 485 af 4. december 2009 og nr. 540 af 23. juni 2011.

Overgangen til det nye huslejeregister betyder, at indberetningen til Landsbyggefonden skal ændres. Oplysningerne om boligerne blev tidligere opgjort på lejlighedstype-niveau. Nu skal der indberettes data for hver enkelt bolig, også kaldet enhedsniveauet.

I ”NyBBR” har alle boliger en enhedsID (boligens ’cpr.nr’). Denne unikke ID anvendes til opbygning af huslejeregistret og i kommunikationen med Udbetaling Danmark. Landsbyggefonden har via registrering af ejendomsnummer i stamdata sammenkørt data med ”NyBBR” og kan dermed stille enhedsID’erne til rådighed for boligorganisationerne og deres IT-leverandør jf. nedenfor.

Det er vigtigt, at Landsbyggefondens stamdata indeholder de korrekte ejen-domsnummer.

Det understreges, at mangler kan betyde, at der ikke kan udbetales boligstøtte.

Vigtigt tjek af registreringer!

Fonden har konstateret, at der for nogle boligorganisationers vedkommende er uoverensstemmelse mellem det registrerede antal boliger/enheder i afdelingerne i henholdsvis Landsbyggefondens og ”NyBBR”s database.

Det er meget vigtigt for en korrekt udbetaling af boligstøtte, at Landsbyggefondens stamdata på boligerne og ”NyBBR”s data på samme er både valide og i overensstemmelse. Derfor bedes alle organisationer kontrollere, at registreringerne hos ”NyBBR” og Landsbyggefonden (LBF) er korrekte.

Der kan forekomme fejlregistreringer i Landsbyggefonden og hos BBR. I begge tilfælde er det boligorganisationerne selv, der skal kontrollere og rette data.

Som boligorganisation skal man altså løfte de følgende opgaver:

  1. Kontrollere boligorganisationens registreringer i henholdsvis LBF’s stamdata og hos ”NyBBR”.
  2. Undersøge, hvad er det reelle antal boliger/enheder i afdelingen.
  3. Opdatere registreringerne ved ”NyBBR” og/eller LBF, så disse bliver korrekte og overensstemmende.

Sådan gør man

ad 1. Landsbyggefondens stamdata

Log på http://stamdata.lbf.dk/

Der skal anvendes samme brugernavn og password, som anvendes til fondens øvrige indberetninger.

Efter login kan fondens sammenholdelse af egne stamdata og ”NyBBR” ses. Yderst til højre fremgår den unikke nøgle – boligens enhedsID.

ad 2. Undersøge eventuelle differencer

Såfremt der er uoverensstemmelser i antallet af registrerede lejemål, skal boligorganisationen undersøge dette. Det understreges, at det ikke er selve enhedsID’en, der skal kontrolleres.

ad 3a. Rettelse af registrering hos LBF

Hvis der er fejl i boligorganisationens stamdata, skal der fremsendes et rettelsesforslag via http://www.lbf.dk/> boligregistrering > stamdata > bruger login > boligorganisationer >Org/afd/byggeafs > sortering efter org.nr. > vælg en organisation > vælg ”opret forslag til rettelse”.

Vær opmærksom på at rettelsesforslaget kan dannes på boligorganisation, afdeling eller byggeafsnit – alt efter hvor rettelsesfeltet hører til.

Ændringerne vil slå igennem, når fonden har sagsbehandlet disse i relevant omfang.

ad 3b. Rettelse af registrering hos ”NyBBR”

Hvis der er fejl i boligorganisationens BBR registreringer, skal bygningsejer sørge for, at de bliver rettet. Det gøres ved at kontakte den kommune, hvori ejendommen er beliggende.

Den videre plan

Fra 1. oktober 2012 skal boligorganisationerne indberette data til ”det nye danmarkbolig” og huslejeregistret. Frem til 1. marts 2013, hvor Udbetaling Danmark overtager al behandling af boligstøtte, fortsætter boligorganisation-erne desuden med at levere oplysninger om boligstøtte som hidtil.

Perioden 1. oktober 2012 – 1. marts 2013 anvendes til et dobbelt forløb, hvor Landsbyggefonden sikrer, at alle har indberettet samt at de indberettede data har tilstrækkelig høj kvalitet.

Det kan oplyses, at indberetningerne ligesom tidligere kan foretages ved indtastning i web-formular, ved XML upload eller via webservice. Opmærksomheden henledes på at antallet af indberetningsfelter udvides betragteligt – bl.a. med oplysninger i sektion B på ansøgningsskemaet om boligstøtte.

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til Susie Agerholm Balle på mail sab@lbf.dkeller Helle Juul hju@lbf.dk.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

f/Bent Madsen Birger R. Kristensen

Denne information har stor betydning for den fremtidige udbetaling af boligstøtte til boligorganisationens lejere og må hurtigst muligt videresendes til de husleje- og IT-ansvarlige i boligorganisationen.

I marts 2013 overtager ”Udbetaling Danmark” ansvaret for fastsættelse og udbetaling af den individuelle boligstøtte. Samtidig videreføres de nuværende muligheder for, at boligstøtten kan udbetales direkte til boligorganisationen mod en tilsvarende nedsættelse af lejen for pågældende lejer.

I forlængelse heraf etableres et centralt huslejeregister, hvorfra Udbetaling Danmark kan trække data relateret til boligen med betydning for boligstøtten (jf. ansøgningsskema om boligstøtte, sektion B). Det er besluttet, at det nye huslejeregister oprettes i Landbyggefondens regi som en udbygning til den eksisterende DanmarkBolig indberetning. Der henvises bl.a. til ”Landsbygge-fonden orienterer” nr. 485 af 4. december 2009 og nr. 540 af 23. juni 2011.

Overgangen til det nye huslejeregister betyder, at indberetningen til Landsbyggefonden skal ændres. Oplysningerne om boligerne blev tidligere opgjort på lejlighedstype-niveau. Nu skal der indberettes data for hver enkelt bolig, også kaldet enhedsniveauet.

I ”NyBBR” har alle boliger en enhedsID (boligens ’cpr.nr’). Denne unikke ID anvendes til opbygning af huslejeregistret og i kommunikationen med Udbetaling Danmark. Landsbyggefonden har via registrering af ejendomsnummer i stamdata sammenkørt data med ”NyBBR” og kan dermed stille enhedsID’erne til rådighed for boligorganisationerne og deres IT-leverandør jf. nedenfor.

Det er vigtigt, at Landsbyggefondens stamdata indeholder de korrekte ejen-domsnummer.

Det understreges, at mangler kan betyde, at der ikke kan udbetales boligstøtte.

Vigtigt tjek af registreringer!

Fonden har konstateret, at der for nogle boligorganisationers vedkommende er uoverensstemmelse mellem det registrerede antal boliger/enheder i afdelingerne i henholdsvis Landsbyggefondens og ”NyBBR”s database.

Det er meget vigtigt for en korrekt udbetaling af boligstøtte, at Landsbyggefondens stamdata på boligerne og ”NyBBR”s data på samme er både valide og i overensstemmelse. Derfor bedes alle organisationer kontrollere, at registreringerne hos ”NyBBR” og Landsbyggefonden (LBF) er korrekte.

Der kan forekomme fejlregistreringer i Landsbyggefonden og hos BBR. I begge tilfælde er det boligorganisationerne selv, der skal kontrollere og rette data.

Som boligorganisation skal man altså løfte de følgende opgaver:

  1. Kontrollere boligorganisationens registreringer i henholdsvis LBF’s stamdata og hos ”NyBBR”.
  2. Undersøge, hvad er det reelle antal boliger/enheder i afdelingen.
  3. Opdatere registreringerne ved ”NyBBR” og/eller LBF, så disse bliver korrekte og overensstemmende.

Sådan gør man

ad 1. Landsbyggefondens stamdata

Log på http://stamdata.lbf.dk/

Der skal anvendes samme brugernavn og password, som anvendes til fondens øvrige indberetninger.

Efter login kan fondens sammenholdelse af egne stamdata og ”NyBBR” ses. Yderst til højre fremgår den unikke nøgle – boligens enhedsID.

ad 2. Undersøge eventuelle differencer

Såfremt der er uoverensstemmelser i antallet af registrerede lejemål, skal boligorganisationen undersøge dette. Det understreges, at det ikke er selve enhedsID’en, der skal kontrolleres.

ad 3a. Rettelse af registrering hos LBF

Hvis der er fejl i boligorganisationens stamdata, skal der fremsendes et rettelsesforslag via http://www.lbf.dk/> boligregistrering > stamdata > bruger login > boligorganisationer >Org/afd/byggeafs > sortering efter org.nr. > vælg en organisation > vælg ”opret forslag til rettelse”.

Vær opmærksom på at rettelsesforslaget kan dannes på boligorganisation, afdeling eller byggeafsnit – alt efter hvor rettelsesfeltet hører til.

Ændringerne vil slå igennem, når fonden har sagsbehandlet disse i relevant omfang.

ad 3b. Rettelse af registrering hos ”NyBBR”

Hvis der er fejl i boligorganisationens BBR registreringer, skal bygningsejer sørge for, at de bliver rettet. Det gøres ved at kontakte den kommune, hvori ejendommen er beliggende.

Den videre plan

Fra 1. oktober 2012 skal boligorganisationerne indberette data til ”det nye danmarkbolig” og huslejeregistret. Frem til 1. marts 2013, hvor Udbetaling Danmark overtager al behandling af boligstøtte, fortsætter boligorganisation-erne desuden med at levere oplysninger om boligstøtte som hidtil.

Perioden 1. oktober 2012 – 1. marts 2013 anvendes til et dobbelt forløb, hvor Landsbyggefonden sikrer, at alle har indberettet samt at de indberettede data har tilstrækkelig høj kvalitet.

Det kan oplyses, at indberetningerne ligesom tidligere kan foretages ved indtastning i web-formular, ved XML upload eller via webservice. Opmærksomheden henledes på at antallet af indberetningsfelter udvides betragteligt – bl.a. med oplysninger i sektion B på ansøgningsskemaet om boligstøtte.

Eventuelle spørgsmål til ovenstående kan rettes til Susie Agerholm Balle på mail sab@lbf.dkeller Helle Juul hju@lbf.dk.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

f/Bent Madsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

BBR

Det offentlige bygnings- og boligregister, som vedligeholdes ved indberetning til kommunerne.

Huslejeregister

Et register som indgår i boligportalen og bl.a. danner grundlag for udbetaling af individuel boligstøtte.