Beboere i den almene boligsektor 2011

Landsbyggefonden har udarbejdet en ny opdateret udgave af statistikken om beboere i den almene boligsektor baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik og Landsbyggefondens stamdatabase indhentet i perioden 2010-2011.

Statistikken indeholder oplysninger om husstande i den almene boligsektor, samt belyser beboernes sammensætning, arbejdsmarkedstilknytning, indkomstforhold samt til- og fraflytning fra sektoren.

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til at udbygge reference-rammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner.

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Almen Analyse, Lone K. Sønderskov (tlf. 3376 2148) eller Keld Adsbøl (tlf. 3376 2144).

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Landsbyggefonden har udarbejdet en ny opdateret udgave af statistikken om beboere i den almene boligsektor baseret på oplysninger fra Danmarks Statistik og Landsbyggefondens stamdatabase indhentet i perioden 2010-2011.

Statistikken indeholder oplysninger om husstande i den almene boligsektor, samt belyser beboernes sammensætning, arbejdsmarkedstilknytning, indkomstforhold samt til- og fraflytning fra sektoren.

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til at udbygge reference-rammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styringsdialogen mellem boligorganisationer og kommuner.

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Almen Analyse, Lone K. Sønderskov (tlf. 3376 2148) eller Keld Adsbøl (tlf. 3376 2144).

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen