Husleje- og udgiftsstatistik 2011

Landsbyggefondens husleje- og udgiftsstatistik 2011 forligger nu som webpublikation og kan hentes på Landsbyggefondens hjemmeside.

Publikationen indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2011 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2010 og budgettal for 2011. Statistikkerne er udarbejdet på baggrund af indberettede regnskabsdata fra de almene boligorganisationer til Landsbyggefonden.

Huslejestatistikken omhandler den rene leje for boliger og er opgjort som en årlig gennemsnitshusleje pr. m² boligbruttoareal. Udgiftsstatistikken omhandler de almene boligers udgifter og udgiftssammensætning. Statistikkerne viser desuden udviklingen i såvel huslejen som udgifterne.

Huslejestatistikken viser, at den gennemsnitlige husleje i de almene boliger i 2011 var 697 kr. pr. m2 og således steget med 1,5 % i forhold til 2010.

Statistikken bygger på et ændret statistisk opgørelsesprincip fra primo til ultimo regnskabsåret, hvilket betyder at regnskaber fra 2010/2011 henregnes til det kalenderår, hvor regnskabsperioden slutter, jf. LBF Orienterer nr. 510 af den 1. oktober 2010.

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til at udbygge reference-rammen for forvaltningsrevision, herunder sammen­ligning og benchmark samt at bidrage til styringsdialogen mellem bolig­­organisationer og kommuner.

Spørgsmål kan rettes til Almen Analyse ved Lone K. Sønderskov (tlf. 3376 2148) eller Jette Jensen (tlf. 3376 2119).

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen