Ændringer i indbetalingsregulativet

Overordnet handler det nye regulativ om at ændre indberetningspligten fra at omfatte boligafdelinger hvor alle lån indberettes, hvis der udamortiseres ét lån inden for de næste fem år - til at omfatte alle boligafdelinger alle lån.

Det nuværende regulativ omfatter kun afdelinger ibrugtaget før 1998/daværende overgangsordning til ny finansieringsordning - fremover gælder det nye indbetalingsregulativ alle afdelinger alle finansieringsformer.

Endelig er der sammenhængen til Statens Administrations udbetaling af rentesikring mv., hvor der vil komme et antal ændringer, når der er tale om tolagsbelåning. Med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2013 overtager Landsbyggefonden rentesikringsudbetaling-/ opkrævning, når ét lån i en tolagsbelåning udamortiseres jf. ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 597 af 22. marts 2013.

Det nye regulativ om lånadministration og indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden erstatter regulativet fra 2007 om indbetalinger til landsdispositionsfonden.

Det nye regulativ følger vedhæftet. Trykte eksemplarer kan revireres hos Landsbyggefonden, Birthe Jøhncke, direkte telefon 3376 2103 eller Email: bjn@lbf.dk.

Samlet set er der tale om følgende ændringer:

1. Nu skal alle lån i alle afdelinger indberettes

2. LBFs lånregister skal omfatte alle lån

3. Opkrævning til landsdispositionsfonden fra nyere byggerier

4. Opkrævning af negativ ydelsesstøtte på renoveringslån

5. Opkrævning til nybyggerifonden, herunder negativ ydelsesstøtte

6. Selvejende almene ungdomsboliger skal omfattes

7. Friplejeboliger skal omfattes

8. LBF skal overtage administrationen af visse lån med rentesikring fra Statens

Administration

Yderligere er der sket redaktionelle ændringer.

Regulativet er opdelt i kapitler som følger:

Kap. 1. Registrering og indberetning

Indberetningspligten ændres fra at omfatte lån i de boligafdelinger, hvor der udamortiseres ét lån inden for de næste fem år - til at omfatte alle boligafdelinger og alle lån. Lånedata fra realkreditinstitutterne leveres i dag for alle afdelinger og alle lån til boligorganisation-erne. Derfor vil der fremover blive samlet en oversigt over alle fremtidige indbetalinger.

Kap. 2. Indbetaling til landsdispositionsfonden

Det nuværende regulativ omfatter kun afdelinger ibrugtaget før 1998/overgangsordning ny finansiering - fremover gælder det nye regulativ alle afdelinger og alle finansieringsformer.

Kap. 3. Indbetaling til nybyggerifonden

Selv om de store indbetalinger først vil ske i fremtiden, er der allerede kommet midler på kontoen fra negativ ydelsesstøtte.

Kap. 4. Bebyggelser med rentesikringslån

Der har været problemer med Statens Administrations udbetaling af rentesikring mv., hvor der er et antal ændringer, når der er tale om tolagsbelåning. Med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2013 overtager Landsbyggefonden efter Almenboligloven og på grundlag aftale rentesikringsudbetaling/opkrævning i forbindelse med at ét lån i en tolagsbelåning udamortiseres.

Kap. 5. Forskellige bestemmelser

Her er en række bestemmelser af fælles karakter samlet. Flere af dem går igen fra 2007-regulativet og vedrører væsentligst indbetaling til landsdispositionsfonden.

Kap. 6. Lån der er omfattet af omprioriteringsordningen

Er i realiteten uændret.

Kap. 7. Afståelse

Er i realiteten uændret.

Kap. 8. Ikrafttrædelse

1. oktober 2013.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Overordnet handler det nye regulativ om at ændre indberetningspligten fra at omfatte boligafdelinger hvor alle lån indberettes, hvis der udamortiseres ét lån inden for de næste fem år - til at omfatte alle boligafdelinger alle lån.

Det nuværende regulativ omfatter kun afdelinger ibrugtaget før 1998/daværende overgangsordning til ny finansieringsordning - fremover gælder det nye indbetalingsregulativ alle afdelinger alle finansieringsformer.

Endelig er der sammenhængen til Statens Administrations udbetaling af rentesikring mv., hvor der vil komme et antal ændringer, når der er tale om tolagsbelåning. Med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2013 overtager Landsbyggefonden rentesikringsudbetaling-/ opkrævning, når ét lån i en tolagsbelåning udamortiseres jf. ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 597 af 22. marts 2013.

Det nye regulativ om lånadministration og indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden erstatter regulativet fra 2007 om indbetalinger til landsdispositionsfonden.

Det nye regulativ følger vedhæftet. Trykte eksemplarer kan revireres hos Landsbyggefonden, Birthe Jøhncke, direkte telefon 3376 2103 eller Email: bjn@lbf.dk.

Samlet set er der tale om følgende ændringer:

1. Nu skal alle lån i alle afdelinger indberettes

2. LBFs lånregister skal omfatte alle lån

3. Opkrævning til landsdispositionsfonden fra nyere byggerier

4. Opkrævning af negativ ydelsesstøtte på renoveringslån

5. Opkrævning til nybyggerifonden, herunder negativ ydelsesstøtte

6. Selvejende almene ungdomsboliger skal omfattes

7. Friplejeboliger skal omfattes

8. LBF skal overtage administrationen af visse lån med rentesikring fra Statens

Administration

Yderligere er der sket redaktionelle ændringer.

Regulativet er opdelt i kapitler som følger:

Kap. 1. Registrering og indberetning

Indberetningspligten ændres fra at omfatte lån i de boligafdelinger, hvor der udamortiseres ét lån inden for de næste fem år - til at omfatte alle boligafdelinger og alle lån. Lånedata fra realkreditinstitutterne leveres i dag for alle afdelinger og alle lån til boligorganisation-erne. Derfor vil der fremover blive samlet en oversigt over alle fremtidige indbetalinger.

Kap. 2. Indbetaling til landsdispositionsfonden

Det nuværende regulativ omfatter kun afdelinger ibrugtaget før 1998/overgangsordning ny finansiering - fremover gælder det nye regulativ alle afdelinger og alle finansieringsformer.

Kap. 3. Indbetaling til nybyggerifonden

Selv om de store indbetalinger først vil ske i fremtiden, er der allerede kommet midler på kontoen fra negativ ydelsesstøtte.

Kap. 4. Bebyggelser med rentesikringslån

Der har været problemer med Statens Administrations udbetaling af rentesikring mv., hvor der er et antal ændringer, når der er tale om tolagsbelåning. Med tilbagevirkende kraft fra 1. januar 2013 overtager Landsbyggefonden efter Almenboligloven og på grundlag aftale rentesikringsudbetaling/opkrævning i forbindelse med at ét lån i en tolagsbelåning udamortiseres.

Kap. 5. Forskellige bestemmelser

Her er en række bestemmelser af fælles karakter samlet. Flere af dem går igen fra 2007-regulativet og vedrører væsentligst indbetaling til landsdispositionsfonden.

Kap. 6. Lån der er omfattet af omprioriteringsordningen

Er i realiteten uændret.

Kap. 7. Afståelse

Er i realiteten uændret.

Kap. 8. Ikrafttrædelse

1. oktober 2013.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Regulativ om indbetaling til landsdispositionsfonden og nybyggerifonden

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.

Nybyggerifonden

Lovbestemt konto oprettet i 1998 i Landsbyggefondens regnskab med henblik på at yde ydelsesstøtte til etablering af almene boliger i fremtiden.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.