Beboere i den almene boligsektor 2012

Landsbyggefonden har udarbejdet en ny opdateret udgave af statistikken om beboere i den almene boligsektor baseret på oplysninger fra Danmarks Statistiks Forskerservice og Landsbyggefondens stamdatabase opgjort pr. 1. januar 2012.

Statistikken indeholder oplysninger om husstande i den almene boligsektor, og belyser beboernes sammensætning, arbejdsmarkedstilknytning, indkomstforhold samt til- og fraflytning fra sektoren sammenlignet med landet som helhed. Udvikngen i beboersammensætningen i de seneste 5 år belyses og der foretages en sammenligning af beboersammensætning i hhv. store og små afdelinger. Der indgår denne gang endvidere særligt tema om børn og ældre i den almene boligsektor.

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen i boligorganisationerne, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styrings­dialogen mellem bolig­­­­organisationer og kommuner.

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://www.lbf.dk/Analyse/Statistikker%20og%20analyser.aspx.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Almen Analyse, Jette Jensen (tlf. 3376 2119) eller Evy Ivarsson Nielsen (tlf. 3376 2126).

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Landsbyggefonden har udarbejdet en ny opdateret udgave af statistikken om beboere i den almene boligsektor baseret på oplysninger fra Danmarks Statistiks Forskerservice og Landsbyggefondens stamdatabase opgjort pr. 1. januar 2012.

Statistikken indeholder oplysninger om husstande i den almene boligsektor, og belyser beboernes sammensætning, arbejdsmarkedstilknytning, indkomstforhold samt til- og fraflytning fra sektoren sammenlignet med landet som helhed. Udvikngen i beboersammensætningen i de seneste 5 år belyses og der foretages en sammenligning af beboersammensætning i hhv. store og små afdelinger. Der indgår denne gang endvidere særligt tema om børn og ældre i den almene boligsektor.

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen i boligorganisationerne, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styrings­dialogen mellem bolig­­­­organisationer og kommuner.

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://www.lbf.dk/Analyse/Statistikker%20og%20analyser.aspx.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Almen Analyse, Jette Jensen (tlf. 3376 2119) eller Evy Ivarsson Nielsen (tlf. 3376 2126).

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen