Egen trækningsret, ændring af regulativ

Regulativet for ”egen trækningsret” er blevet ajourført bl.a. efter indførelsen af den obligatoriske dækning i Byggeskadefonden og den tilhørende indberetning til BOSSINF-renovering. Det ændrede regulativ vedlægges. Trykte eksemplarer kan revireres hos Landsbyggefonden, Birthe Jøhncke, direkte telefon 3376 2103 eller Email: bjn@lbf.dk.

Regulativets eneste egentlige nyhed er en ny mulighed i § 10, stk. 1, efter sidste pkt. : "Hvis forudsatte driftsbesparelser beregnet efter anerkendte totaløkonomiske principper ikke opfyldes efter gennemførelse af de tilskudsberettigede arbejder, kan boligorganisationen ansøge om en forhøjelse af tilskuddet efter Landsbyggefondens nærmere bestemmelse. Ansøgning skal ske inden 5 år efter færdiggørelsen af de tilskudsberettigede arbejder. Det samlede tilskud kan ikke overstige 2/3 af de godkendte udgifter."

Der er således i trækningsretten – inden for de gældende lovrammer – gennemført en ordning, som f.eks. kan medvirke til at reducere renoveringslåntagningen og dermed de løbende kapitaludgifter i afdelingen, hvis de forudsatte driftsbesparelser, herunder beregnede energibesparelser, helt eller delvist udebliver.

Denne særlige ordning kan gennemføres, fordi der i en længere årrække har været en gennemsnitlig tilskudsprocent på under 30 %, altså mindre end halvdelen af den maksimale tilskudsprocent på 66 2/3 % af de godkendte tilskudsberettigede udgifter. Der er således typisk plads til en gardering i forhold til de enkelte sager. Boligorganisationen kan i dag få forøget tilskuddet ved byggeregnskabets behandling, hvis der er behov for det. Ved et eventuelt behov for yderligere midler, så fremsætter man selv ønske om forøgelse af tilskuddet, dog kun i alt op til maksimalt 66 2/3 % af de godkendte tilskudsberettigede udgifter.

Denne ordning er nu udvidet til at omfatte driftsbesparelser, der ikke lever op til det beregnede omfang. Efter fremlæggelse af en totaløkonomisk beregning efter anerkendte principper, så kan ”trækningsretten” om nødvendigt efterfølgende - indtil 5 år efter færdiggørelsen – i alt reguleres op til de maksimale 66 2/3 %, og herved kan et eventuelt renoveringslån nedbringes/ kapitaludgifterne nedsættes i modsvar af den lavere driftsbesparelse, herunder eventuelt en reduceret energi-besparelse. Alt i alt fastholdes den beregnede samlede husleje/boudgift (i højere grad).

Det bemærkes, at boligorganisationen selv er ansvarlig for tilstedeværelsen af de fornødne tilskudsmidler på egen trækningsretskonto. Der kan fortsat kun disponeres over midler på trækningsretskontoen indtil 5 år efter færdiggørelsen. Den nye ordning gælder for tilsagn meddelt fra 1. december 2013 og fremefter.

I forbindelse med den snarlige overgang til digital sagsbehandling også på dette område vil der til den tid blive gennemført en informationsindsats vedrørende mulighederne i ”trækningsretten” bl.a. med henvisning til Landsbyggefondens totaløkonomiske model.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Regulativ trækningsret

Regulativet for ”egen trækningsret” er blevet ajourført bl.a. efter indførelsen af den obligatoriske dækning i Byggeskadefonden og den tilhørende indberetning til BOSSINF-renovering. Det ændrede regulativ vedlægges. Trykte eksemplarer kan revireres hos Landsbyggefonden, Birthe Jøhncke, direkte telefon 3376 2103 eller Email: bjn@lbf.dk.

Regulativets eneste egentlige nyhed er en ny mulighed i § 10, stk. 1, efter sidste pkt. : "Hvis forudsatte driftsbesparelser beregnet efter anerkendte totaløkonomiske principper ikke opfyldes efter gennemførelse af de tilskudsberettigede arbejder, kan boligorganisationen ansøge om en forhøjelse af tilskuddet efter Landsbyggefondens nærmere bestemmelse. Ansøgning skal ske inden 5 år efter færdiggørelsen af de tilskudsberettigede arbejder. Det samlede tilskud kan ikke overstige 2/3 af de godkendte udgifter."

Der er således i trækningsretten – inden for de gældende lovrammer – gennemført en ordning, som f.eks. kan medvirke til at reducere renoveringslåntagningen og dermed de løbende kapitaludgifter i afdelingen, hvis de forudsatte driftsbesparelser, herunder beregnede energibesparelser, helt eller delvist udebliver.

Denne særlige ordning kan gennemføres, fordi der i en længere årrække har været en gennemsnitlig tilskudsprocent på under 30 %, altså mindre end halvdelen af den maksimale tilskudsprocent på 66 2/3 % af de godkendte tilskudsberettigede udgifter. Der er således typisk plads til en gardering i forhold til de enkelte sager. Boligorganisationen kan i dag få forøget tilskuddet ved byggeregnskabets behandling, hvis der er behov for det. Ved et eventuelt behov for yderligere midler, så fremsætter man selv ønske om forøgelse af tilskuddet, dog kun i alt op til maksimalt 66 2/3 % af de godkendte tilskudsberettigede udgifter.

Denne ordning er nu udvidet til at omfatte driftsbesparelser, der ikke lever op til det beregnede omfang. Efter fremlæggelse af en totaløkonomisk beregning efter anerkendte principper, så kan ”trækningsretten” om nødvendigt efterfølgende - indtil 5 år efter færdiggørelsen – i alt reguleres op til de maksimale 66 2/3 %, og herved kan et eventuelt renoveringslån nedbringes/ kapitaludgifterne nedsættes i modsvar af den lavere driftsbesparelse, herunder eventuelt en reduceret energi-besparelse. Alt i alt fastholdes den beregnede samlede husleje/boudgift (i højere grad).

Det bemærkes, at boligorganisationen selv er ansvarlig for tilstedeværelsen af de fornødne tilskudsmidler på egen trækningsretskonto. Der kan fortsat kun disponeres over midler på trækningsretskontoen indtil 5 år efter færdiggørelsen. Den nye ordning gælder for tilsagn meddelt fra 1. december 2013 og fremefter.

I forbindelse med den snarlige overgang til digital sagsbehandling også på dette område vil der til den tid blive gennemført en informationsindsats vedrørende mulighederne i ”trækningsretten” bl.a. med henvisning til Landsbyggefondens totaløkonomiske model.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Regulativ trækningsret

Ordforklaringer

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.