Evaluering af boligsociale indsatser og huslejenedsættelser i perioden 2006-10

I perioden 2006-2010 har Landsbyggefonden uddelt støtte til boligsociale indsatser og huslejenedsættelser med henblik på at modvirke negative udviklingsforløb i udsatte almene boligområder. Midlerne er blevet uddelt i tre omgange, senest i efteråret 2009. 162 boligområder har fået støtte til boligsociale indsatser, og 114 afdelinger har modtaget huslejestøtte.

Den overordnede evaluering forestås af et konsortium bestående af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd – SFI, og Rambøll Management Consulting.

Der foreligger nu en midtvejsevaluering med foreløbige resultater af det påbegyndte arbejde. http://www.sfi.dk/seneste_rapporter-2093.aspx?Action=1&NewsId=4167&PID=9295

Evalueringen består af en effektevaluering og en procesevaluering.

Effektevalueringenviser at indsatsen har haft en positiv effekt på andelen af beboere i beskæftigelse samt på den gennemsnitlige hustandsækvivalerede indkomst i de boligområder, hvor indsatserne er implementeret først. De positive effekter skyldes primært ændringer i tilflytternes socioøkonomiske sammensætning. Det understreges, at der er tale om foreløbige resultater.

Det er samtidig vurderingen fra et bredt udsnit at de personer, som har indgået de foretagne surveys, at indsatserne har haft en positiv betydning for trivsel og tryghed blandt beboerne samt for samarbejdet mellem de boligsociale aktører, hvorimod det vurderes, at indsatserne kun i ringe grad har haft betydning for beskæftigelsesgraden eller øget beboernes sundhed.

Procesevalueringenpeger overordnet på, at der ikke er én organisering af det boligsociale arbejde, som er den bedste. Dette afhænger af de lokale forhold og f.eks. størrelsen på helhedsplanen og det konkrete indhold.

Overordnet peger evalueringen på, at der er behov for at styrke målstyringspraksis f.eks. gennem opkvalificering og processtøtte, (hvilket der også er gjort i den nye bevillingsperiode fra 2011).

Områdesekretariaterne vurderes at have potentiale til at spille en vigtig rolle i denne sammenhæng. Det er samtidig vurderingen, at de sekretariater, som har mere direkte sammenhæng med det praktisk, udførende niveau, har størst potentiel gennemslagskraft.

Midtvejsevalueringen fremlægges af SFI og Rambøll på 3 temamøder fordelt over landet således:

15. januar 2014 i København

16. januar 2014 i Odense

17. januar 2014 i Århus

Arrangementerne henvender sig til samtlige aktører i det boligsociale arbejde og tilmelding foretages via http://www.boligsocialnet.dk/

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

I perioden 2006-2010 har Landsbyggefonden uddelt støtte til boligsociale indsatser og huslejenedsættelser med henblik på at modvirke negative udviklingsforløb i udsatte almene boligområder. Midlerne er blevet uddelt i tre omgange, senest i efteråret 2009. 162 boligområder har fået støtte til boligsociale indsatser, og 114 afdelinger har modtaget huslejestøtte.

Den overordnede evaluering forestås af et konsortium bestående af Det Nationale Forskningscenter for Velfærd – SFI, og Rambøll Management Consulting.

Der foreligger nu en midtvejsevaluering med foreløbige resultater af det påbegyndte arbejde. http://www.sfi.dk/seneste_rapporter-2093.aspx?Action=1&NewsId=4167&PID=9295

Evalueringen består af en effektevaluering og en procesevaluering.

Effektevalueringenviser at indsatsen har haft en positiv effekt på andelen af beboere i beskæftigelse samt på den gennemsnitlige hustandsækvivalerede indkomst i de boligområder, hvor indsatserne er implementeret først. De positive effekter skyldes primært ændringer i tilflytternes socioøkonomiske sammensætning. Det understreges, at der er tale om foreløbige resultater.

Det er samtidig vurderingen fra et bredt udsnit at de personer, som har indgået de foretagne surveys, at indsatserne har haft en positiv betydning for trivsel og tryghed blandt beboerne samt for samarbejdet mellem de boligsociale aktører, hvorimod det vurderes, at indsatserne kun i ringe grad har haft betydning for beskæftigelsesgraden eller øget beboernes sundhed.

Procesevalueringenpeger overordnet på, at der ikke er én organisering af det boligsociale arbejde, som er den bedste. Dette afhænger af de lokale forhold og f.eks. størrelsen på helhedsplanen og det konkrete indhold.

Overordnet peger evalueringen på, at der er behov for at styrke målstyringspraksis f.eks. gennem opkvalificering og processtøtte, (hvilket der også er gjort i den nye bevillingsperiode fra 2011).

Områdesekretariaterne vurderes at have potentiale til at spille en vigtig rolle i denne sammenhæng. Det er samtidig vurderingen, at de sekretariater, som har mere direkte sammenhæng med det praktisk, udførende niveau, har størst potentiel gennemslagskraft.

Midtvejsevalueringen fremlægges af SFI og Rambøll på 3 temamøder fordelt over landet således:

15. januar 2014 i København

16. januar 2014 i Odense

17. januar 2014 i Århus

Arrangementerne henvender sig til samtlige aktører i det boligsociale arbejde og tilmelding foretages via http://www.boligsocialnet.dk/

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen