Bekendtgørelsen om anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT) i det almene byggeri

Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter har den 7. februar 2013 udsendt bekendtgørelse om IKT anvendelse. Bekendtgørelsen omfatter alment nybyggeri efter Almenboligloven § 115, samt renoveringsarbejder, der støttes efter Almenboligloven § 91 og § 92. Bekendtgørelsen træder i kraft den 1. april 2013. Vedlægges.

Bekendtgørelsen finder anvendelse på opgaver hvor byggeriets eller renoveringens samlede anslåede entreprisesum er på 20 mio. kr. ekskl. moms eller derover.

Af bekendtgørelsen fremgår en række krav som bygherren skal stille til byggesagens parter mv. i den konkrete byggesag.

Ministeriet for By-, Bolig og Landdistrikter forventes at udsende en vejledning til bekendtgørelsen ultimo 1. kvartal 2013. På fondens hjemmeside vil der i foråret blive link til en supplerende vejledning med praktiske eksempler mv.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Bekendtgørelsen (IKT) i det almene byggeri