Kurser om regnskabs- og lånindberetning til Landsbyggefonden

Landsbyggefonden afholder igen i år kurser om regnskabs- og lånindberetning. Hovedvægten vil ligge på regnskabsind-beretning.

Regnskabsindberetning
Regnskabsindberetningen til Landsbyggefonden er siden 2009 foregået via et internetbaseret indberetningssystem. Der er ikke indarbejdet nogen væsentlige ændringer i systemet siden sidste år.

I 2011 introducerede Landsbyggefonden det internetbaserede forbehandlingsprogram – BORIS. I forbindelse med indberetningen af regnskaber for 2012 er der indarbejdet enkelte nye funktioner i programmet. Præsentationen vil indeholde en gennemgang af hele indberetningsprocessen og af de enkelte funktioner i indberetningssystemet og BORIS.

Fonden har erfaret, at en række selvejende institutioner har udfordringer med regnskabsindberetningen. Der vil derfor være en gennemgang af disse særlige problem­stillinger.

Lånindberetning
Landsbyggefonden introducerede i 2010 et nyt internetbaseret system til lånindberetning. Systemet afløste det tidligere indberetningssystem LUIS. Der er ikke indarbejdet nogen væsentlige ændringer i systemet siden sidste år.

Kurset vil indeholde en kort gennemgang af indberetnings-processen og de enkelte funktioner.

Kursusinformation

Kurserne gennemføres som præsentationskurser. Gennemgangen tilrettelægges således, at såvel nye som erfarne brugere kan deltage i kurserne. Undervisningen forestås af medarbejdere fra Landsbyggefonden.

Deltagelse inkl. forplejning er gratis, idet Landsbyggefonden dækker udgifterne. Kurserne afholdes fra kl. 10-14.

  • Tirsdag den 23. april 2013 i Boligselskabernes Hus, Studiestræde 50, 1554 Købehavn V
  • Tirsdag den 30. april 2013 på Hotel Haraldskær, Skibetvej 140, 7100 Vejle

Tilmelding til kurserne sker til Anne-Louise Juncker på alj@lbf.dkeller tlf. 3376 2118.

Husk at anføre hvilket af de to kurser tilmeldingen vedrører, samt navne på de tilmeldte og hvor de kommer fra (boligorganisation, selvejende institution, revisionsfirma mv.).

Tilmelding foregår efter ”først-til-mølle-princippet”, men dog senest onsdag den 10. april 2013.

Yderligere oplysninger om kurset kan ske ved henvendelse til Finn Mørk Jacobsen på fmj@lbf.dkeller tlf. 3376 2122.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen