Rentesikringsaftrapning og indbetalinger til landsdispositionsfonden mv.

Der er i et antal almene boligafdelinger belåning med rentesikringsbærende lån (nybyggeri-finansiering ca. 1968 - 1982) delt i to eller flere realkreditlån, herunder lån med forskellig løbetid (to-lagsbelåning). I støttemæssig henseendeer flere lån i en almen boligafdeling tidligere betragtetunder ét. Dvs. der ses på densamlede beboerbetaling og de samlede ydelser på alle lånene, indenrentesikringen udmåles af Statens Administration (tidl. Økonomistyrelsen). Når det gælder rentetilpasningslån (påbudte konverteringer/refinansieringer), er der efter det foreliggende imidlertid ikke sikkerhedfor korrekt fordeling mellem ”negativ støtte” (altså tilbagebetaling til staten) og fastsættelsen af de udamortiserede låneydelser/ indbetalinger til dispositionsfonde/landsdispositionsfond. Statens Administration vil derfor senere på året foretage rentesikringskorrektioner for tidligere perioder.

Efter indgåede aftaler og nedenstående lovændring, som gælder fra 1. januar 2013, er det Landsbyggefonden, som i sammenhæng med indbetalingerne til landsdispositionsfonden mv., der skal administrere rentesikrings-aftrapning i årgangene med to-lagsbelåning. Overgangen indtræder, når afdelingen har lån, der er udløbet eller, når første lån udløber. Statens Administration arbejder pt. med rentesikringsbetalingerne frem til fondens overtagelse. Det forventes, at Landsbyggefonden først overtager de videre betalinger ultimo 2013.

Lovforslag 114 C vedtaget af Folketinget d. 14. marts 2013 tilføjer i forhold til Almenboligloven § 82:

»Stk. 4. For afdelinger med lån, hvortil der ydes rentesikring, kan Landsbyggefonden efter aftale med Statens Administration overtage administrationen af lånene, herunder opkrævning af de likvide midler, der er nævnt i § 179, stk. 6, 2.pkt., når et eller flere andre lån med rentesikring i afdelingen er udamortiseret.

Stk. 5. Med ministeren for by, bolig og landdistrikters godkendelse fastsætter Landsbyggefonden nærmere regler om registrering af ibrugtagelsesår, jf. §§ 79 og 80, om indbetalingsgrundlaget, jf. §§ 80 a-80 e, om indberetninger efter stk. 1 og om administration af lån efter stk. 4.«

Fonden vender tilbage til sagen, når konkrete informationer vedrørende omlægningen er til rådighed.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Der er i et antal almene boligafdelinger belåning med rentesikringsbærende lån (nybyggeri-finansiering ca. 1968 - 1982) delt i to eller flere realkreditlån, herunder lån med forskellig løbetid (to-lagsbelåning). I støttemæssig henseendeer flere lån i en almen boligafdeling tidligere betragtetunder ét. Dvs. der ses på densamlede beboerbetaling og de samlede ydelser på alle lånene, indenrentesikringen udmåles af Statens Administration (tidl. Økonomistyrelsen). Når det gælder rentetilpasningslån (påbudte konverteringer/refinansieringer), er der efter det foreliggende imidlertid ikke sikkerhedfor korrekt fordeling mellem ”negativ støtte” (altså tilbagebetaling til staten) og fastsættelsen af de udamortiserede låneydelser/ indbetalinger til dispositionsfonde/landsdispositionsfond. Statens Administration vil derfor senere på året foretage rentesikringskorrektioner for tidligere perioder.

Efter indgåede aftaler og nedenstående lovændring, som gælder fra 1. januar 2013, er det Landsbyggefonden, som i sammenhæng med indbetalingerne til landsdispositionsfonden mv., der skal administrere rentesikrings-aftrapning i årgangene med to-lagsbelåning. Overgangen indtræder, når afdelingen har lån, der er udløbet eller, når første lån udløber. Statens Administration arbejder pt. med rentesikringsbetalingerne frem til fondens overtagelse. Det forventes, at Landsbyggefonden først overtager de videre betalinger ultimo 2013.

Lovforslag 114 C vedtaget af Folketinget d. 14. marts 2013 tilføjer i forhold til Almenboligloven § 82:

»Stk. 4. For afdelinger med lån, hvortil der ydes rentesikring, kan Landsbyggefonden efter aftale med Statens Administration overtage administrationen af lånene, herunder opkrævning af de likvide midler, der er nævnt i § 179, stk. 6, 2.pkt., når et eller flere andre lån med rentesikring i afdelingen er udamortiseret.

Stk. 5. Med ministeren for by, bolig og landdistrikters godkendelse fastsætter Landsbyggefonden nærmere regler om registrering af ibrugtagelsesår, jf. §§ 79 og 80, om indbetalingsgrundlaget, jf. §§ 80 a-80 e, om indberetninger efter stk. 1 og om administration af lån efter stk. 4.«

Fonden vender tilbage til sagen, når konkrete informationer vedrørende omlægningen er til rådighed.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Landsdispositionsfonden

Lovbestemt konto i Landsbyggefondens regnskab. Fonden kan yde særlig driftsstøtte til problemramte boligafdelinger. Oprettet ved lovændring i 1987.