Digitalisering af "Landsbyggefonden orienterer"

Fra og med 1. juni 2013 ophører fonden med at udsende ”Landsbyggefonden orienterer” i papirform. ”Landsbyggefonden orienterer” udsendes fra denne dato som en vedhæftet fil i en e-mail.

Udsendelse alene ad elektronisk vej medfører, at ”Landsbyggefonden orienterer” modtages hurtigere af den enkelte modtager, samtidig med at der spares på porto, papir og dermed miljøbelastning.

Alle nuværende modtagere af ”Landsbyggefonden orienterer” er oprettet som modtagere af den digitale udgave. Hos mange modtagere sker der en videre-distribution. I disse tilfælde kan den enkelte bruger eller organisation gå ind på fondens hjemmeside og oprette yderligere brugere.

Som en konsekvens af ovenstående vil mange modtage den ”Landsbyggefonden orienterer”, der er udsendt med denne forsendelse, både på papir og med e-mail.

På LBF’s hjemmeside findes feltet til oprettelse (og framelding) af brugere på startbilledet i nederste højre hjørne.

Hvis du/I er i tvivl om, hvorledes I bliver oprettet eller har andre spørgsmål, kan henvendelse rettes til Lene Brandt Witt på e-mail lbw@lbf.dk eller tlf.: 33 76 21 06.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Fra og med 1. juni 2013 ophører fonden med at udsende ”Landsbyggefonden orienterer” i papirform. ”Landsbyggefonden orienterer” udsendes fra denne dato som en vedhæftet fil i en e-mail.

Udsendelse alene ad elektronisk vej medfører, at ”Landsbyggefonden orienterer” modtages hurtigere af den enkelte modtager, samtidig med at der spares på porto, papir og dermed miljøbelastning.

Alle nuværende modtagere af ”Landsbyggefonden orienterer” er oprettet som modtagere af den digitale udgave. Hos mange modtagere sker der en videre-distribution. I disse tilfælde kan den enkelte bruger eller organisation gå ind på fondens hjemmeside og oprette yderligere brugere.

Som en konsekvens af ovenstående vil mange modtage den ”Landsbyggefonden orienterer”, der er udsendt med denne forsendelse, både på papir og med e-mail.

På LBF’s hjemmeside findes feltet til oprettelse (og framelding) af brugere på startbilledet i nederste højre hjørne.

Hvis du/I er i tvivl om, hvorledes I bliver oprettet eller har andre spørgsmål, kan henvendelse rettes til Lene Brandt Witt på e-mail lbw@lbf.dk eller tlf.: 33 76 21 06.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen