Boligportal/huslejeregister - gradvis overgang UDK

Alle miljøer i huslejeregisteret er fuldt kørende, og det er muligt både at indberette via webservice og via indberetningsklienten. Ligeledes fortsætter testmiljøet med at være kørende.

Landsbyggefonden vil opfordre til, at indberetningerne foretages hurtigst muligt og at ændringer løbende indberettes.

Boligstøtte og Udbetaling Danmark (UDK)

Efter en overgangsperiode vil Udbetaling Danmark fra 1. marts 2014 anvende data fra huslejeregisteret i sagsbehandlingen for ALLE boligorganisationer. Der arbejdes med en faseopdelt overgang fra udgangen af 2013 og frem mod 1. marts 2014. Udbetaling Danmark og Landsbyggefonden fastsætter sammen en tidsplan for skift til brug af data fra huslejeregisteret. Boligorganisationer med data, der er fuldstændige og af høj kvalitet overgår først. Boligorganisationerne inddrages i denne tidsplan.

Kontrol af data i huslejeregisteret/boligportalen

Landsbyggefonden foretager løbende kontrol af data. Kontrollen i 2. halvår 2013 – frem mod ovennævnte overgang - er planlagt ud fra temaer. Første tema er ”differencer mellem antal boliger i BBR og Landsbyggefondens stamdata”.

I efteråret ændrer fonden på mængden af krævede felter og valideringer. Fonden melder ændringerne ud til de IT-leverandører, som flest boligorganisationer anvender.

Boligportalen danmarkbolig.dk

Den nye boligportal lanceres i efteråret 2013. Ikke alle dele af portalen medtages i første etape, bl.a. iværksættes opskrivningsprocessen ikke i første etape. Portalen vil være fuldt ud idriftsat 1. marts 2014. Landsbyggefonden melder ud, når indberetning til den nuværende boligportal kan ophøre.

Der kommer en række nye tiltag på boligportalen. Fonden skal i den forbindelse opfordre boligorganisationerne til at indberette billeder, anvisningsaftaler mv. Formålet er at opnå en flot præsentation på den nye portal. Et af de nye tiltag er søgemaskineoptimering for at sikre almene boliger en placering i Googles søgeresultater.

Handicapbolig.dk

Boligorganisationerne har tidligere indberettet data om tilgængelighed til handicapbolig.dk. Denne portal indarbejdes i boligportalen/huslejeregisteret og alle fremtidelige registreringer skal indberettes til huslejeregisteret. Indberetningen foretages via indberetningsklienten under fanen handicapoplysninger på boligen eller via XML upload under fanen XML.

Data der tidligere er indberettet til handicapbolig.dk er konverteret til huslejeregisteret.

Der henstilles derfor, at handicapoplysningerne enten indberettes eller vedligeholdes, hvis de er konverteret over fra handicapbolig.dk.

Flere oplysninger om adresse til indberetningsklienten, certifikater, support mv. kan findes i ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 592, ligesom der findes en uddybende brugervejledning i huslejeregisteret.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

BBR

Det offentlige bygnings- og boligregister, som vedligeholdes ved indberetning til kommunerne.

Boligportal

Internetbaseret portal, som giver boligsøgende en indgang til samtlige almene boligorganisationers boliger www.danmarkbolig.dk.