Boligportal/huslejeregister - Oplysninger om boligstøtteberegning

Landsbyggefonden har tidligere orienteret omkring etablering af huslejeregisteret og anvendelse af data til fastsættelse af individuel boligstøtte.

Dette senest i ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 605 af 14. juni 2013.

Det kan nu oplyses, at der pt. pågår sammenligning af oplysninger mellem Udbetaling Danmarks nuværende system og huslejeregisteret. Ved udgangen af september 2013 trækker Udbetaling Danmark igen data fra huslejeregisteret med det formål at undersøge, om alle boligorganisationer har indberettet og om kvaliteten er tilfredsstillende.

Landsbyggefonden skal i den forbindelse henstille til, at alle boligorganisationer indberetter data af høj kvalitet. Der er muligt at logge på ”indberetningsklienten” på følgende link

https://huslejeregister.danmarkbolig.dk/

I indberetningsklienten kan man trække et antal rapporter til validering af egen indberetning, læse brugervejledningen m.v. Endvidere er etableret en hotline hos KMD A/S. Kontaktoplysningerne fremgår af punkt 6 i brugervejledningen eller forsiden af indberetningsklienten.

I princippet er alle felter i huslejeregisteret omfattet af indberetningspligten. En række felter kræver systemet udfyldt og der kan ikke indberettes, hvis disse felter mangler data. Landsbyggefonden skal henstille til at alle relevante felter indberettes. Boligorganisationerne skal også være opmærksomme på handicap-oplysninger, som kun kan indberettes via ovennævnte indberetningsklient.

Særligt om tomgangsledighed og visning på www.danmarkbolig.dk

På sigt skal huslejeregisteret erstatte den månedlige indberetning til ledige boliger. I den forbindelse er det særdeles vigtigt, at boligen kun indberettes som tomgangsledig, hvis ledigheden påfører boligorganisationen/afdelingen et tab. Kriteriet er således det samme, som gælder ved indberetning til ledige boliger. Ved indberetning via webservice benyttes feltet ”LejekontraktTomgangsledigIndikator” - i indberetningsklienten oprettes en særlig tomgangsledig lejekontrakt.

Boligorganisationen har mulighed for at fremvise en bolig som værende på vej til ledighed på http://www.danmarkbolig.dk/.Denne funktionalitet kan anvendes, hvis lejemålet er opsagt og genudlejning ikke umiddelbart er mulig. Ved indberetning via webservice gøres dette via feltet ”LejekontraktLedigIndikator” og i indberetningsklienten via feltet ”Vis som ledig på danmarkbolig” på den relevante lejekontrakt.

Det er vigtigt, at begge felter ikke sættes samtidigt på samme bolig og at kriteriet for tomgangsledighed overholdes jf. ovenfor.

FAQ med yderligere oplysninger

Landsbyggefonden udvider hurtigst muligt listen over ofte stillede spørgsmål (FAQ) på http://www.lbf.dk/ under dette link

http://www.lbf.dk/Boligregistrering/DanmarkBolig/Huslejeregister%20-%20FAQ.aspx

Der bliver løbende tilføjet nye aktuelle emner.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Huslejeregister

Et register som indgår i boligportalen og bl.a. danner grundlag for udbetaling af individuel boligstøtte.