Fraflytninger i den almene boligsektor 2010-13

De almene boligafdelinger har siden 2010 årligt indberettet oplysninger om antallet af eksterne husstandsfraflytninger til Landsbyggefonden. Tallet anvendes i beregning af boligafdelingernes fraflytningsprocenter, som indgår som centralt nøgletal i boligorganisationernes årlige styringsdialog med kommunerne.

Landsbyggefonden viser i denne temastatistik udviklingen i de første 4 års indberetninger af fraflytninger fra de almene boligafdelinger. Bagerst i statistikken indgår en oversigt over fraflytningsprocenterne i de enkelte kommuner.

Antallet af eksterne hustandsfraflytninger i den almene boligsektor er faldet med 4.204 fra 2010 til 2013. Antallet af fraflytninger er højest i familieboliger og i Region Hovedstaden. Familieboliger udgør dog over 85 pct. af boligerne i den almene boligsektor og knap 40 pct. af de almene boliger ligger i Region Hovedstaden.

Boligafdelingernes fraflytningsprocenter beregnes som antal eksterne husstandsfraflytninger det seneste år i forhold til antal boliglejemål fordelt på boligtype. Nøgletallet kan være en indikator for, hvor velfungerende et boligområde er.

Fraflytningsprocenterne er faldet fra 2010 til 2013. Fralytningsprocenten er faldet relativt mest i Region Hovedstaden. Generelt er fraflytningsprocenterne lavest i Region Hovedstaden og højst i Region Nordjylland. Fraflytningsprocenterne er markant højere i ungdomsboliger og i de nyere almene boliger fra år 2000 og frem.

Temastatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen i boligorganisationerne, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styrings­dialogen mellem boligorganisationer og kommuner.

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Stine Dam (tlf. 3376 2141) eller Evy Ivarsson Nielsen (tlf. 3376 2126).

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen                                  Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.