NemId erstatter Landsbyggefondens bruger-login i fondens regnskabsindberetningssystem og Almenstyringsdialog.dk

Fra januar 2015 kan Landsbyggefondens brugerlogin og adgangskode ikke længere anvendes til at få adgang til fondens regnskabsindberetningssystem og IT-platformen Almenstyrings­dialog.dk.

I en længere overgangsperiode har det været muligt at vælge mellem at anvende Landsbyggefondens brugerlogin og NemId login som adgang til systemerne. Fremadrettet vil det kun være muligt at anvende login med NemId som adgang til systemerne, som det allerede er tilfældet for Huslejeregistret og Driftsstøtte-portalen. Ændringen sker som led i en gradvis indførelse af fondens single sign-on (en-vej-ind) løsning for Indberetningsplatformene.

Administrationen og tildelingen af roller og rettigheder til systemerne sker lokalt hos den enkelte organisations Nets administrator. Den person i organisationen (Nets administratoren), der har fået kompetence til at udstede medarbejder-signaturer, kan via Nets NemId-medarbejdersignatur tildele en eller flere attributter/rettigheder til en medarbejder via dennes medarbejdersignatur.

Attribut­terne­/rettighederne bliver offentliggjort for relevante CVR-numre af Landsbygge­fonden via Nets. Dermed har boligorganisationen selv kontrol over brugerstyringen, og kan vedligeholde rettigheder ved interne organisations-ændringer samt til- og fratrædelse af medarbejdere. Endvidere er organisationen ikke afhængig af kontakt til Landsbygge­fonden for glemte adgangskoder mv. Revisorerne bruger i forvejen rettighedsstyringen til godkendelse af indberetning af regnskaber.

Yderligere informationer kan fås hos Evy Ivarsson Nielsen, tlf. 3376 2126 og Rasmus Kofoed Pedersen, tlf. 3376 2121.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen                                        Birger R. Kristensen