Almen styringsdialog

Der er åbnet for et nyt styringsår, 2014, i IT platformen Almenstyringsdialog.dk. Samtlige dokumentationspakker for styringsåret 2014 er oprettet i platformen og baseres på regnskabsåret 2013.

Landsbyggefonden har i samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og Landsdistrikter indarbejdet en række tilpasninger, ændringer og nye funktioner i platformen.

Løbende oprettelse af dokumentationspakker for 2015 og frem

Den største ændring i platformen er, at dokumentationspakkerne fra og med styringsåret 2015 oprettes løbende i takt med at boligorganisationernes regnskabsperiode afsluttes. Til og med 2014 er dokumentationspakkerne hvert år blevet oprettet primo februar måned. Ændringen sker for at sikre at regnskabsdata på styringsdialogtidspunktet er så aktuelle som muligt og vil have særlig betydning for forskudte regnskabsperioder. Stringensen i systemet påvirkes ikke af ændringen. Et styringsår baserer sig fortsat på ét regnskabsår. Dokumentations­pakkerne for 2015 baserer sig på regnskabsåret 2014 og så fremdeles.

Nedenfor er vist udvalgte eksempler på oprettelses­tidspunkt for dokumentations­pakker:

Regnskabsperiode

Oprettelse af dokumentationspakke

Styringsår/

dokumentationspakke

Regnskabsår

Afsluttet i 2013

9.2.2014

2014

2013

1.4.13 – 31.03.14

1.4.2014

2015

2014

1.1.14 - 31.12.14

1.1.2015

2015

2014

1.4.14 – 31.03.15

1.4.2015

2016

2015

Der anvendes, som hidtil, fremskrevne værdier indtil der foreligger nye benchmarktal og fraktilværdier for det pågældende år. Alle øvrige nøgletal bortset fra regnskabsnøgletal bliver ”genbrugt”, hvis der ikke forelægger nye, og dokumentationspakken kan indsendes, når den er udfyldt med regnskabsnøgletal og diverse kommentarer.

Påmindelser til kommunerne

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har besluttet, at der 2 gange årligt skal sendes påmindelser til kommunerne om eventuelle udeståender i Almenstyringsdialog.dk. Dette bl.a. med baggrund i, at ministeriet kan konstatere, at der fortsat er en række kom­muner-/boligorganisationer, der ikke holder styringsdialogmøder eller foretager de nødvendige registreringer i Almenstyringsdialog.dk mv. Udeståender er afgrænset til de seneste to styringsår. Første erindringsmail blev udsendt i april 2013. Næste påmindelsesmail fremsendes i februar 2014.

Kommunernes frist for fremsendelse

Det er fremover obligatorisk for kommunerne at sætte frister for boligorganisationernes fremsendelse af dokumentationspakker i platformen. Fristen for fremsendelse fremgår i platformen i oversigten over dokumentationspakker samt i oversigten for den enkelte dokumentations­pakke.

Stamdata

Almenstyringsdialog.dk trækker på oplysninger fra indberetning af boligorgani-sation­ernes og afdelingernes stamdata til Landsbyggefonden. Opmærksomheden skal således hen­ledes på, at eventuelle ændringer i stamdata indberettes til Landsbyggefonden, da fejl i stamdata vil afspejle sig i Almenstyringsdialog.dk. Der kan være ændringer i stamdata bl.a. foranlediget af fusioner eller sammenlægninger af afdelinger. Herudover kan der i stamdata være manglende oplysninger om fx erhverv, institutioner og garager/carporte.

Digital signatur

Der er mulighed for at logge på med Digital signatur/Nem ID på platformen. Det hidtidige LBF brugernavn og password kan indtil videre også fortsat anvendes ved login.

Brugervejledning

Der er udarbejdet en ny brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for styringsåret 2015 og frem. Bruger­vejled­­ningen er opdelt i 2 afsnit rettet mod henholdsvis boligorgani­sa­tioner og kommuner. Den nye brugervejledning for 2015 og brugervejledning for 2014 kan hentes i platformen under fanen ”vejledning” og på Landsbyggefondens hjemmeside under menupunktet Almen Analyse, Almenstyringsdialog.

Yderligere informationer kan fås hos Evy Ivarsson Nielsen, tlf. 3376 2126 og Rasmus Kofoed Pedersen, tlf. 3376 2121.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Der er åbnet for et nyt styringsår, 2014, i IT platformen Almenstyringsdialog.dk. Samtlige dokumentationspakker for styringsåret 2014 er oprettet i platformen og baseres på regnskabsåret 2013.

Landsbyggefonden har i samarbejde med Ministeriet for By, Bolig og Landsdistrikter indarbejdet en række tilpasninger, ændringer og nye funktioner i platformen.

Løbende oprettelse af dokumentationspakker for 2015 og frem

Den største ændring i platformen er, at dokumentationspakkerne fra og med styringsåret 2015 oprettes løbende i takt med at boligorganisationernes regnskabsperiode afsluttes. Til og med 2014 er dokumentationspakkerne hvert år blevet oprettet primo februar måned. Ændringen sker for at sikre at regnskabsdata på styringsdialogtidspunktet er så aktuelle som muligt og vil have særlig betydning for forskudte regnskabsperioder. Stringensen i systemet påvirkes ikke af ændringen. Et styringsår baserer sig fortsat på ét regnskabsår. Dokumentations­pakkerne for 2015 baserer sig på regnskabsåret 2014 og så fremdeles.

Nedenfor er vist udvalgte eksempler på oprettelses­tidspunkt for dokumentations­pakker:

Regnskabsperiode

Oprettelse af dokumentationspakke

Styringsår/

dokumentationspakke

Regnskabsår

Afsluttet i 2013

9.2.2014

2014

2013

1.4.13 – 31.03.14

1.4.2014

2015

2014

1.1.14 - 31.12.14

1.1.2015

2015

2014

1.4.14 – 31.03.15

1.4.2015

2016

2015

Der anvendes, som hidtil, fremskrevne værdier indtil der foreligger nye benchmarktal og fraktilværdier for det pågældende år. Alle øvrige nøgletal bortset fra regnskabsnøgletal bliver ”genbrugt”, hvis der ikke forelægger nye, og dokumentationspakken kan indsendes, når den er udfyldt med regnskabsnøgletal og diverse kommentarer.

Påmindelser til kommunerne

Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter har besluttet, at der 2 gange årligt skal sendes påmindelser til kommunerne om eventuelle udeståender i Almenstyringsdialog.dk. Dette bl.a. med baggrund i, at ministeriet kan konstatere, at der fortsat er en række kom­muner-/boligorganisationer, der ikke holder styringsdialogmøder eller foretager de nødvendige registreringer i Almenstyringsdialog.dk mv. Udeståender er afgrænset til de seneste to styringsår. Første erindringsmail blev udsendt i april 2013. Næste påmindelsesmail fremsendes i februar 2014.

Kommunernes frist for fremsendelse

Det er fremover obligatorisk for kommunerne at sætte frister for boligorganisationernes fremsendelse af dokumentationspakker i platformen. Fristen for fremsendelse fremgår i platformen i oversigten over dokumentationspakker samt i oversigten for den enkelte dokumentations­pakke.

Stamdata

Almenstyringsdialog.dk trækker på oplysninger fra indberetning af boligorgani-sation­ernes og afdelingernes stamdata til Landsbyggefonden. Opmærksomheden skal således hen­ledes på, at eventuelle ændringer i stamdata indberettes til Landsbyggefonden, da fejl i stamdata vil afspejle sig i Almenstyringsdialog.dk. Der kan være ændringer i stamdata bl.a. foranlediget af fusioner eller sammenlægninger af afdelinger. Herudover kan der i stamdata være manglende oplysninger om fx erhverv, institutioner og garager/carporte.

Digital signatur

Der er mulighed for at logge på med Digital signatur/Nem ID på platformen. Det hidtidige LBF brugernavn og password kan indtil videre også fortsat anvendes ved login.

Brugervejledning

Der er udarbejdet en ny brugervejledning til Almenstyringsdialog.dk for styringsåret 2015 og frem. Bruger­vejled­­ningen er opdelt i 2 afsnit rettet mod henholdsvis boligorgani­sa­tioner og kommuner. Den nye brugervejledning for 2015 og brugervejledning for 2014 kan hentes i platformen under fanen ”vejledning” og på Landsbyggefondens hjemmeside under menupunktet Almen Analyse, Almenstyringsdialog.

Yderligere informationer kan fås hos Evy Ivarsson Nielsen, tlf. 3376 2126 og Rasmus Kofoed Pedersen, tlf. 3376 2121.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen