Ny forbedret regnskabsindberetningsplatform

Regnskabsindberetningen til Landsbyggefonden er siden 2009 foregået via et webbaseret indberetningssystem.Den 1. april 2014 lanceres en ny forbedret udgave af fondens web­baserede regn­skab­s­­­­­ind­beret­nings­­system.

Systemet er videreudviklet med fokus på optimering ved spidsbelast­ninger, performance i indberetningen, brugervenlighed og overblik samt forbedring af en række funk­tiona­liteter, herunder elektronisk upload af revisionsprotokollat og bestyrelsens beretning, digital sig­natur/NemId samt integration af forbehandlings­programmet BORIS i platformen.

Regnskabsindberetningsplatformen kan tilgås direkte på http://boris.lbf.dk/ eller via fondens hjemmeside.

Én samlet platform

Hidtil har regnskabsindberetningssystemet bestået af to separate webbaserede dele, hhv. selve regnskabsindberetningssystemet og et webbaseret hjælpeprogram, BORIS til forbe­hand­ling af regnskabsfiler, som indlæses/indberettes i indberetningssystemet.

I den nye platform vil alle dele af regnskabsindberetnings-processen samt tilhørende pro­grammer være samlet i én indgang. Det nuværende hjælpeprogram til forbehandling af regnskaber, BORIS, indgår som en integreret del af den nye platform.

Der sker ingen ændringer i de fastsatte retningslinjer for selve indberetningen.

Fuld webbaseret indberetningsproces

Bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen er hidtil blevet indsendt elektronisk på pdf-fil til fonden.Fremadrettet skal disse dokumenter uploades direkte i platformen i forbindelse med indberetningen af regnskaber.

På sigt vil disse regnskabsdokumenter endvidere automatisk kunne blive overført til Almen­styringsdialog.dk sammen med det øvrige regnskabsmateriale og dermed lette bolig­organisa­tionernes indberetning i Almenstyringsdialog.dk.

Stamdata

Boligorganisationerne får mulighed for at foretage en validering af stamoplysninger i regn­skabet med de indberettede stamoplys-ninger i fondens stamdataregister. Dette giver bolig­­organisation-erne bedre overblik over behov for eventuel ajourføring af stamdata i fondens register.

Digital signatur/NemId

Der er mulighed for at logge på med Digital signatur/Nem ID i platformen. Det hidtidige LBF brugernavn og password kan indtil videre også fortsat anvendes ved login.

Revisorerklæring

Revisorerne får med digital signatur/NemID mulighed for at underskrive revisorerklæring elektronisk i systemet, og undgår dermed fremover at skulle fremsende den underskrevne revisorerklæring til fonden på mail.

Standardrevisorerklæringen i systemet er endvidere blevet opdateret med henvisning til gældende revisionsstandard.

Vejledning

Fonden har udarbejdet en ny brugervejledning om regnskabs-indberetningssystemet. Bruger­vejledningen kan dels findes i indberetningsplatformen under fanen ”vejledning” og på fondens hjemmeside.

Kursus i regnskabsindberetning

Landsbyggefonden afholder den 29. april og 8. maj 2014 kurser om regnskabs- og lånind­beretning. Der ud­sendes separat indbydelse hertil. Hovedvægten vil ligge på den nye regn­skabs­ind­beret­nings­platform. Kurserne gennemføres som præsentations-kurser. Præsentationen vil indehol­de en gennemgang af hele indberetningsprocessen og af de enkelte funktioner i indberetningssystemet.

Yderligere informationer kan fås hos Finn Mørk Jacobsen, tlf. 3376 2122, og Flemming Munch Mortensen, tlf. 3376 2120.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Regnskabsindberetningen til Landsbyggefonden er siden 2009 foregået via et webbaseret indberetningssystem.Den 1. april 2014 lanceres en ny forbedret udgave af fondens web­baserede regn­skab­s­­­­­ind­beret­nings­­system.

Systemet er videreudviklet med fokus på optimering ved spidsbelast­ninger, performance i indberetningen, brugervenlighed og overblik samt forbedring af en række funk­tiona­liteter, herunder elektronisk upload af revisionsprotokollat og bestyrelsens beretning, digital sig­natur/NemId samt integration af forbehandlings­programmet BORIS i platformen.

Regnskabsindberetningsplatformen kan tilgås direkte på http://boris.lbf.dk/ eller via fondens hjemmeside.

Én samlet platform

Hidtil har regnskabsindberetningssystemet bestået af to separate webbaserede dele, hhv. selve regnskabsindberetningssystemet og et webbaseret hjælpeprogram, BORIS til forbe­hand­ling af regnskabsfiler, som indlæses/indberettes i indberetningssystemet.

I den nye platform vil alle dele af regnskabsindberetnings-processen samt tilhørende pro­grammer være samlet i én indgang. Det nuværende hjælpeprogram til forbehandling af regnskaber, BORIS, indgår som en integreret del af den nye platform.

Der sker ingen ændringer i de fastsatte retningslinjer for selve indberetningen.

Fuld webbaseret indberetningsproces

Bestyrelsens årsberetning og udskrift af revisionsprotokollen er hidtil blevet indsendt elektronisk på pdf-fil til fonden.Fremadrettet skal disse dokumenter uploades direkte i platformen i forbindelse med indberetningen af regnskaber.

På sigt vil disse regnskabsdokumenter endvidere automatisk kunne blive overført til Almen­styringsdialog.dk sammen med det øvrige regnskabsmateriale og dermed lette bolig­organisa­tionernes indberetning i Almenstyringsdialog.dk.

Stamdata

Boligorganisationerne får mulighed for at foretage en validering af stamoplysninger i regn­skabet med de indberettede stamoplys-ninger i fondens stamdataregister. Dette giver bolig­­organisation-erne bedre overblik over behov for eventuel ajourføring af stamdata i fondens register.

Digital signatur/NemId

Der er mulighed for at logge på med Digital signatur/Nem ID i platformen. Det hidtidige LBF brugernavn og password kan indtil videre også fortsat anvendes ved login.

Revisorerklæring

Revisorerne får med digital signatur/NemID mulighed for at underskrive revisorerklæring elektronisk i systemet, og undgår dermed fremover at skulle fremsende den underskrevne revisorerklæring til fonden på mail.

Standardrevisorerklæringen i systemet er endvidere blevet opdateret med henvisning til gældende revisionsstandard.

Vejledning

Fonden har udarbejdet en ny brugervejledning om regnskabs-indberetningssystemet. Bruger­vejledningen kan dels findes i indberetningsplatformen under fanen ”vejledning” og på fondens hjemmeside.

Kursus i regnskabsindberetning

Landsbyggefonden afholder den 29. april og 8. maj 2014 kurser om regnskabs- og lånind­beretning. Der ud­sendes separat indbydelse hertil. Hovedvægten vil ligge på den nye regn­skabs­ind­beret­nings­platform. Kurserne gennemføres som præsentations-kurser. Præsentationen vil indehol­de en gennemgang af hele indberetningsprocessen og af de enkelte funktioner i indberetningssystemet.

Yderligere informationer kan fås hos Finn Mørk Jacobsen, tlf. 3376 2122, og Flemming Munch Mortensen, tlf. 3376 2120.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen