Årsberetning 2013

Hermed fremsendes til alle boligorganisationer og kommuner m.fl. 1 eksemplar af Landsbyggefondens årsberetning 2013.

Yderligere eksemplarer af beretningen kan rekvireres i fondens sekretariat Birthe Jøhncke, direkte tlf. 3376 2103 eller e-mail: bjn@lbf.dk.

Beretningen optages endvidere på fondens hjemmeside, http://www.lbf.dk/.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Årsberetning 2013