Offentlig adgang til Almenstyringsdialog.dk

Der er etableret en offentlig adgang, dvs. en adgang uden login, til IT-platformen Almenstyringsdialog.dk.

Den offentlige adgang kan tilgås fra forsiden af IT-platformen på webadressen http://almenstyringsdialog.dk/ eller via fondens hjemmeside.

Indgangen og søgestrukturen for den offentlige adgang følger samme struktur som for hhv. bolig­organisationer og kommuner i IT-platformen.

Den offentlige del af Almenstyringsdialog.dk indeholder en søgeside og en vejledningsside.

På søgesiden er der mulighed for, at fremsøge dataark for de almene boligorganisationer og tilhørende boligafdelinger samt de regnskaber, som indgår i boligorganisationens dokumenta-tionspakke til kommunen det pågældende styringsår. Her kan også hentes kommunens redegørelse fra styringsdialogmødet med boligorganisationen om den pågældende dokumentationspakke.

Dataarkene indeholder stamoplysninger samt udvalgte nøgletal. Nøgletal fremgår først af dataarkene, når kommunerne har markeret, at der har været afholdt styringsdialogmøde vedr. den pågældende dokumentationspakke i IT-platformen. Hvis styringsdialogmødet ikke har været afholdt endnu vil data fremgå som ikke-tilgængelige i/t i dataarket.

På vejledningssiden ligger information om brugen af Almenstyringdialog.dk, herunder ministeriets vejledning om styring af den almene sektor.

Landsbyggefonden varetager driftsansvaret for IT-platformen Almenstyringsdialog.dk for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Fonden indarbejder løbede tilpasninger, ændringer og nye funktioner i IT-platformen efter nærmere aftale med ministeriet.

Yderligere informationer kan fås hos Evy Ivarsson Nielsen, tlf. 3376 2126, og Rasmus Kofoed Pedersen, tlf. 3376 2121.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Der er etableret en offentlig adgang, dvs. en adgang uden login, til IT-platformen Almenstyringsdialog.dk.

Den offentlige adgang kan tilgås fra forsiden af IT-platformen på webadressen http://almenstyringsdialog.dk/ eller via fondens hjemmeside.

Indgangen og søgestrukturen for den offentlige adgang følger samme struktur som for hhv. bolig­organisationer og kommuner i IT-platformen.

Den offentlige del af Almenstyringsdialog.dk indeholder en søgeside og en vejledningsside.

På søgesiden er der mulighed for, at fremsøge dataark for de almene boligorganisationer og tilhørende boligafdelinger samt de regnskaber, som indgår i boligorganisationens dokumenta-tionspakke til kommunen det pågældende styringsår. Her kan også hentes kommunens redegørelse fra styringsdialogmødet med boligorganisationen om den pågældende dokumentationspakke.

Dataarkene indeholder stamoplysninger samt udvalgte nøgletal. Nøgletal fremgår først af dataarkene, når kommunerne har markeret, at der har været afholdt styringsdialogmøde vedr. den pågældende dokumentationspakke i IT-platformen. Hvis styringsdialogmødet ikke har været afholdt endnu vil data fremgå som ikke-tilgængelige i/t i dataarket.

På vejledningssiden ligger information om brugen af Almenstyringdialog.dk, herunder ministeriets vejledning om styring af den almene sektor.

Landsbyggefonden varetager driftsansvaret for IT-platformen Almenstyringsdialog.dk for Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter. Fonden indarbejder løbede tilpasninger, ændringer og nye funktioner i IT-platformen efter nærmere aftale med ministeriet.

Yderligere informationer kan fås hos Evy Ivarsson Nielsen, tlf. 3376 2126, og Rasmus Kofoed Pedersen, tlf. 3376 2121.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.