Totaløkonomi for nybyggeri og renovering

I ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 488, udsendt den 4. januar 2010, blev der orienteret om krav om anvendelse af model for totaløkonomi. For introduktion til krav om totaløkonomi og principper i modellen henvises til ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 488, som kan findes på LBF.dk under Dokumenter i Menubjælken – LBF orienterer - 2010.

Desuden kan det anbefales at udskrive og læse Info/Hjælp i Totaløkonomimodellen. Dette giver et overblik over forudsætninger og funktioner.

Den anvendte totaløkonomimodel har indtil nu været et selvstændigt IT-program, der kunne tilgås blandt andet via fondens hjemmeside. Det er nu omlagt således at totaløkonomiprogrammet er en integreret del af fondens øvrige IT systemer. Herudover er der en række ændringer i anvendelsen af systemerne.

For så vidt angår nybyggeri skal systemet tilgås på adressen http://totaloekonomi.lbf.dk/. Når man her har udfyldt skemaet skal det gemmes som en PDF-fil og vedhæftes i BOSSINF-STB, i forbindelse med udfyldelsen af skema B.

Ved renoveringsstøttesager efter Almenboliglovens § 91 skal systemet tilgås via adressen http://driftsstoette.lbf.dk/. Der er i dette system oprettet en særskilt fane for totaløkonomi på den enkelte renoveringsstøttesag. Her har fonden afkrydset hvilke bygningsdele (vinduer/facade/tag) der skal beregnes totaløkonomi for.

Når boligorganisationen/rådgiver har udført beregningerne skal funktionen Fremsend til LBF bruges. Herefter gennemgår fonden beregningen og kommer enten med bemærkninger eller giver besked om, at beregningen kan overføres til BOSSINF Renovering. Herefter kan boligorganisationen bruge funktionen Indberet og en PDF af beregningen vil blive overført til BOSSINF. De resterende oplysninger vedrørende - anlægsinvestering, årsomkostninger, korrektioner, valg af mest totaløkonomisk løsning og evt. årsag til korrektioner mm. - skal fortsat udfyldes direkte i BOSSINF.

Hvis der er spørgsmål til anvendelsen af systemerne kan disse rettes til byggeteknisk konsulent Käte Thorsen på 33 76 21 16, mail kth@lbf.dk eller Helle Schaumburg på 33 76 21 24, mail hes@lbf.dk.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

I ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 488, udsendt den 4. januar 2010, blev der orienteret om krav om anvendelse af model for totaløkonomi. For introduktion til krav om totaløkonomi og principper i modellen henvises til ”Landsbyggefonden orienterer” nr. 488, som kan findes på LBF.dk under Dokumenter i Menubjælken – LBF orienterer - 2010.

Desuden kan det anbefales at udskrive og læse Info/Hjælp i Totaløkonomimodellen. Dette giver et overblik over forudsætninger og funktioner.

Den anvendte totaløkonomimodel har indtil nu været et selvstændigt IT-program, der kunne tilgås blandt andet via fondens hjemmeside. Det er nu omlagt således at totaløkonomiprogrammet er en integreret del af fondens øvrige IT systemer. Herudover er der en række ændringer i anvendelsen af systemerne.

For så vidt angår nybyggeri skal systemet tilgås på adressen http://totaloekonomi.lbf.dk/. Når man her har udfyldt skemaet skal det gemmes som en PDF-fil og vedhæftes i BOSSINF-STB, i forbindelse med udfyldelsen af skema B.

Ved renoveringsstøttesager efter Almenboliglovens § 91 skal systemet tilgås via adressen http://driftsstoette.lbf.dk/. Der er i dette system oprettet en særskilt fane for totaløkonomi på den enkelte renoveringsstøttesag. Her har fonden afkrydset hvilke bygningsdele (vinduer/facade/tag) der skal beregnes totaløkonomi for.

Når boligorganisationen/rådgiver har udført beregningerne skal funktionen Fremsend til LBF bruges. Herefter gennemgår fonden beregningen og kommer enten med bemærkninger eller giver besked om, at beregningen kan overføres til BOSSINF Renovering. Herefter kan boligorganisationen bruge funktionen Indberet og en PDF af beregningen vil blive overført til BOSSINF. De resterende oplysninger vedrørende - anlægsinvestering, årsomkostninger, korrektioner, valg af mest totaløkonomisk løsning og evt. årsag til korrektioner mm. - skal fortsat udfyldes direkte i BOSSINF.

Hvis der er spørgsmål til anvendelsen af systemerne kan disse rettes til byggeteknisk konsulent Käte Thorsen på 33 76 21 16, mail kth@lbf.dk eller Helle Schaumburg på 33 76 21 24, mail hes@lbf.dk.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen