Husleje- og udgiftsstatistik 2013

Landsbyggefondens husleje- og udgiftsstatistik 2013 forligger nu som webpublikation og kan hentes på Landsbyggefondens hjemmeside.

Publikationen indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2013 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2012 og budgettal for 2013. Statistikkerne er udarbejdet på baggrund af indberettede regnskabsdata fra de almene boligorganisationer til Landsbyggefonden.

Huslejestatistikken omhandler den rene leje for boliger og er opgjort som en årlig gennemsnitshusleje pr. m² boligbruttoareal. Udgiftsstatistikken omhandler de almene boligers udgifter og udgiftssammensætning. Statistikkerne viser desuden udviklingen i såvel huslejen som udgifterne.

Huslejestatistikken viser, at den gennemsnitlige husleje i de almene boliger i 2013 var 737 kr. pr. m2 og således steget med 2,2 % i forhold til 2012.

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammen­ligning og benchmark samt at bidrage til styringsdialogen mellem bolig­­organisationer og kommuner.

Spørgsmål kan rettes til Almen Analyse ved Mathias B. Milfeldt (tlf. 3376 2148) eller Evy I. Nielsen (tlf. 3376 2126).

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen