Reguleringskontoskema for huslejestøtte pulje 2011-2014, revisor og realkreditinstitutters adgang til LBF Driftsstøtte

Fonden har på baggrund af fremsendte reguleringskontoskemaer vedrørende huslejestøtte puljen 2007-2010 erfaret, at der i flere tilfælde er indsendt reguleringskontoskemaer, som har haft manglende oplysninger.

Reguleringskontoskemaet på den enkelte huslejestøttesag pulje 2011-2014 vil fremover blive udfyldt af fonden fra støttefast-sættelsen.

Dette skal gerne medvirke til, at boligorganisationen og revisor får et bedre grundlag for den årlige opgørelse af reguleringskontoen for huslejestøtte pulje 2011-2014.

Reguleringskontoskemaet vil blive uploadet på den enkelte huslejestøttesag på Driftsstoette.lbf.dk, under milepælen Reguleringskonto, hvorefter boligorganisationen har mulighed for at downloade dette.

I samme forbindelse vil reguleringskontoskemaet blive tilrettet, så det kan bruges til alle huslejestøtte puljer.

Det tilrettede reguleringskontoskema (skabelon) vil ligeledes kunne findes på fondens hjemmeside fra ultimo maj 2014.

For de boligafdelinger, som har fået tilsagn på huslejestøtte puljen 2011-2014, (og hvor der skal ske indberetning i 2014), vil der blive udsendt særskilt brev til de berørte boligorganisationer, når reguleringskontoskemaet er klar til brug.

Reguleringskontoen skal opgøres årligt og følger kalenderåret.

Der henvises endvidere til ”Retningslinier for opgørelse af reguleringskonto i forbindelse med sager om særlig driftsstøtte” og ”Regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger” som er udsendt sammen med tilsagn om huslejestøtte og som ligeledes findes på fondens hjemmeside.

Samtidig skal fonden oplyse, at boligorganisationens revisor og realkreditinstitutterne har adgang til LBF Driftsstøtte.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Leif Tøiberg

Fonden har på baggrund af fremsendte reguleringskontoskemaer vedrørende huslejestøtte puljen 2007-2010 erfaret, at der i flere tilfælde er indsendt reguleringskontoskemaer, som har haft manglende oplysninger.

Reguleringskontoskemaet på den enkelte huslejestøttesag pulje 2011-2014 vil fremover blive udfyldt af fonden fra støttefast-sættelsen.

Dette skal gerne medvirke til, at boligorganisationen og revisor får et bedre grundlag for den årlige opgørelse af reguleringskontoen for huslejestøtte pulje 2011-2014.

Reguleringskontoskemaet vil blive uploadet på den enkelte huslejestøttesag på Driftsstoette.lbf.dk, under milepælen Reguleringskonto, hvorefter boligorganisationen har mulighed for at downloade dette.

I samme forbindelse vil reguleringskontoskemaet blive tilrettet, så det kan bruges til alle huslejestøtte puljer.

Det tilrettede reguleringskontoskema (skabelon) vil ligeledes kunne findes på fondens hjemmeside fra ultimo maj 2014.

For de boligafdelinger, som har fået tilsagn på huslejestøtte puljen 2011-2014, (og hvor der skal ske indberetning i 2014), vil der blive udsendt særskilt brev til de berørte boligorganisationer, når reguleringskontoskemaet er klar til brug.

Reguleringskontoen skal opgøres årligt og følger kalenderåret.

Der henvises endvidere til ”Retningslinier for opgørelse af reguleringskonto i forbindelse med sager om særlig driftsstøtte” og ”Regulativ om tilskud til boligsocial indsats i udsatte almene boligafdelinger” som er udsendt sammen med tilsagn om huslejestøtte og som ligeledes findes på fondens hjemmeside.

Samtidig skal fonden oplyse, at boligorganisationens revisor og realkreditinstitutterne har adgang til LBF Driftsstøtte.

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Birger R. Kristensen Leif Tøiberg

Ordforklaringer

Boligafdelinger

Byggeri med boliger tilhørende almene boligorganisationer. En afdeling er økonomisk uafhængig af andre afdelinger og af boligorganisationen. En boligafdeling kan indeholde erhvervs- og institutionsarealer.

Regulativ

Landsbyggefondens regler udstedt i medfør af loven vedrørende bl.a. indbetalinger til landsdispositionsfonden, støtte til opretning/renovering, særlig driftsstøtte og tilskud til forbedrings- og opretningsarbejder.

Reguleringskonto

I afdelinger med støtte fra fonden skal der regnskabsmæssigt oprettes en reguleringskonto. Her opføres tilskud mv., som kommer til udbetaling, men hvor udgifterne til de støttede foranstaltninger endnu ikke er gennemført/faktureret.