Domme i den almene boligsektor 2004 og 2013

Dette er den første i rækken af flere mindre temastatistikker, som Landsbyggefonden løbende vil udsende for at belyse aktuelle tendenser med en almen vinkel.

Denne temastatistik skal ses i forlængelse af Nyt fra Danmarks Statistik Nr. 332: Domme for kriminalitet, hvor det vises at specielt færre unge dømmes for straffelovsovertrædelser i 2013 i forhold til 2004.

Temastatistikken følger op på denne udvikling og viser antallet af domme for overtrædelse af straffeloven pr. 1.000 beboere i den almene boligsektor i 2004 og 2013. Antallet af beboere, der dømmes for straffelovsovertrædelser er faldet for både kvinder og mænd i alle aldersgrupper. Det største fald er sket i antallet af domme til mænd i aldersgruppen 15-19 år. Antallet af mænd der dømmes for straffelovsovertrædelser er fortsat markant større end antallet af kvinder.

Temastatistikken har sammen med fondens faste statistikker og øvrige analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen i boligorganisationerne, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styrings­dialogen mellem bolig­organisationer og kommuner.

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Jette Jensen (tlf. 3376 2119) eller Evy Ivarsson Nielsen (tlf. 3376 2126).

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen

Dette er den første i rækken af flere mindre temastatistikker, som Landsbyggefonden løbende vil udsende for at belyse aktuelle tendenser med en almen vinkel.

Denne temastatistik skal ses i forlængelse af Nyt fra Danmarks Statistik Nr. 332: Domme for kriminalitet, hvor det vises at specielt færre unge dømmes for straffelovsovertrædelser i 2013 i forhold til 2004.

Temastatistikken følger op på denne udvikling og viser antallet af domme for overtrædelse af straffeloven pr. 1.000 beboere i den almene boligsektor i 2004 og 2013. Antallet af beboere, der dømmes for straffelovsovertrædelser er faldet for både kvinder og mænd i alle aldersgrupper. Det største fald er sket i antallet af domme til mænd i aldersgruppen 15-19 år. Antallet af mænd der dømmes for straffelovsovertrædelser er fortsat markant større end antallet af kvinder.

Temastatistikken har sammen med fondens faste statistikker og øvrige analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen i boligorganisationerne, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styrings­dialogen mellem bolig­organisationer og kommuner.

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Jette Jensen (tlf. 3376 2119) eller Evy Ivarsson Nielsen (tlf. 3376 2126).

Med venlig hilsen

LANDSBYGGEFONDEN

Bent Madsen Birger R. Kristensen