Ny webbaseret ledighedsstatistik i den almene boligsektor

Landsbyggefonden lancerer en ny webbaseret ledighedsstatistik for ledige boliger i den almene boligsektor. 

Ledighedsstatistikken indeholder dels den aktuelle månedlige statistik over ledige boliger i den almene sektor samt en database med mulighed for nemt og hurtigt at udsøge ledighedsdata. Der kan udsøges data om ledige boliger fra 2007 og frem. Data kan opgøres på regioner, kommuner, boligorganisationer og afdelinger. De seneste ledighedstal fremgår desuden på byggeafsnitsniveau. Data kan endvidere opgøres på boligtype, byggeriart, ledighedsperiode og ibrugtagelsesår.  

Der vises 2 geografiske kort over hhv. de ledige boligers beliggenhed samt kommuner med over 2 % ledige boliger i den aktuelle måned. 

Ledighedsstatistikken baseres fra 1. oktober 2015 på data fra boligportal/hus-lejeregistret og erstatter den hidtidige månedlige indberetning af tomgangs-ledighed fra boligorganisationer, jf. LBF Orienterer nr. 691 af den 1. oktober 2015. 

Der anvendes de samme kriterier for tomgangsledighed i både den månedlige indberetning og i indberetningen til boligportal/huslejeregister: Som ledige anses alene boliger, som påfører boligorganisationen/afdelingen økonomiske tab. Boliger, der midlertidigt står tomme, fordi de er under istandsættelse, renovering eller fordi kommunen råder over boligerne, anses således ikke for ledige. 

Ledighedsstatistikken er offentligt tilgængeligt via fondens hjemmesides selvbetjeningsmenu /selvbetjeninger/ eller direkte via http://ledigeboliger.lbf.dk.

Her er der også adgang til brugervejledning samt beskrivelse af datagrundlag og beregningsforudsætninger. 

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Landsbyggefondens Center for Almen Analyse, Henning Kjær Rasmussen på 3376 2128, mail hkr@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                             

Bent Madsen                                        Birger R. Kristensen 

Ordforklaringer

Boligportal

Internetbaseret portal, som giver boligsøgende en indgang til samtlige almene boligorganisationers boliger www.danmarkbolig.dk.

Huslejeregister

Et register som indgår i boligportalen og bl.a. danner grundlag for udbetaling af individuel boligstøtte.