Udlejningssituationen i den almene boligsektor 2005-2015

De almene boligorganisationer har indenfor de sidste par år oplevet en forbedring i udlejningssituationen i forhold til tidligere, viser en ny temastatistik fra Landsbyggefonden. Der er dog stadig et stykke vej til 2008-niveauet, hvor udlejningssituationen blev oplevet som lettest. Sværest var det at udleje i 2012-13, hvor antallet af ledige almene boliger også var størst. 

Udlejningssituationen kan ses som et konjunkturbarometer for de almene boligorganisationer. Det har generelt været lettest at udleje almene boliger i Region Hovedstaden, mens udlejningssituationen har været sværest i Region Sjælland. I de seneste 10 år har mellem 14 og 34 procent af boligorganisa-tionerne fundet det svært at udleje. Det har været sværere at udleje boliger i etagebyggeri end tæt/lavt byggeri. Boligstørrelse og alderen på byggeriet har også haft vekslende betydning for udlejningssituationen. 

Temastatistikken bygger på Landsbyggefondens kvartalsvise spørgeskema-undersøgelse om udlejningssituationen blandt 150 udvalgte almene bolig-organisationer gennem de seneste 10 år. Oplysninger om den aktuelle udlejningssituation indgår i den årlige styringsdialog mellem de almene boligorganisationer og kommunerne. 

Temastatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen i boligorganisationerne, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styrings­dialogen mellem boligorganisationer og kommuner. 

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Henning Kjær Rasmussen på 3376 2128, mail hkr@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                                

Bent Madsen                                        Birger R. Kristensen 

De almene boligorganisationer har indenfor de sidste par år oplevet en forbedring i udlejningssituationen i forhold til tidligere, viser en ny temastatistik fra Landsbyggefonden. Der er dog stadig et stykke vej til 2008-niveauet, hvor udlejningssituationen blev oplevet som lettest. Sværest var det at udleje i 2012-13, hvor antallet af ledige almene boliger også var størst. 

Udlejningssituationen kan ses som et konjunkturbarometer for de almene boligorganisationer. Det har generelt været lettest at udleje almene boliger i Region Hovedstaden, mens udlejningssituationen har været sværest i Region Sjælland. I de seneste 10 år har mellem 14 og 34 procent af boligorganisa-tionerne fundet det svært at udleje. Det har været sværere at udleje boliger i etagebyggeri end tæt/lavt byggeri. Boligstørrelse og alderen på byggeriet har også haft vekslende betydning for udlejningssituationen. 

Temastatistikken bygger på Landsbyggefondens kvartalsvise spørgeskema-undersøgelse om udlejningssituationen blandt 150 udvalgte almene bolig-organisationer gennem de seneste 10 år. Oplysninger om den aktuelle udlejningssituation indgår i den årlige styringsdialog mellem de almene boligorganisationer og kommunerne. 

Temastatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen i boligorganisationerne, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styrings­dialogen mellem boligorganisationer og kommuner. 

Statistikken foreligger som en webpublikation og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Henning Kjær Rasmussen på 3376 2128, mail hkr@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                                

Bent Madsen                                        Birger R. Kristensen