Udgifter til varme, vand og el i den almene boligsektor 2015

Landsbyggefondens nye temastatistik opgør de årlige gennemsnitlige udgifter til forbrug af varme, vand og el i den almene boligsektor i 2015. Herudover opgøres afregningsforholdene for de enkelte forbrugsudgifter i sektoren. 

I 2015 er den samlede gennemsnitlige årlige udgift til forbrug af varme, vand og el i den almene boligsektor 206 kr. pr. m2, heraf udgør udgifterne til varme knap halvdelen. 

Det er især forskelle i varmeudgifter som giver anledning til store geografiske forskelle i niveauet for forbrugsudgifterne i den almene boligsektor. De almene boliger i Aalborg Kommune har således de laveste gennemsnitlige varmeudgifter på 67 kr. pr. m2, mens boligerne i Morsø Kommune har de højeste varmeudgifter på 163 kr. pr. m2 om året. 

Varme- og vandafregningen sker for 4 ud af 5 boliger til en almen boligorganisation. Det dækker over, at varmeforbruget næsten udelukkende afregnes aconto i tillæg til huslejen, mens vandforbruget er inkluderet i huslejen i halvdelen af alle almene boliger. For elforbruget er det modsat. Her afregner 4 ud af 5 almene boliger direkte med forsyningsselskabet. 

Temastatistikken er baseret på udtræk af Landbyggefondens Boligportal/Hus-lejeregister pr. 1. november 2015. 

Temastatistikken har sammen med fondens øvrige statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen i boligorganisationerne, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styrings­dialogen mellem boligorganisationer og kommuner. 

Statistikken foreligger som en webpublikation, og kan hentes på fondens hjemmeside http://lbf.dk/analyser/statistikker-og-analyser/temastatistikker/.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Center for Almen Analyse, Morten Biering på 3376 2148, mail mbi@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                                

Bent Madsen                                        Birger R. Kristensen 

Ordforklaringer

Boligportal

Internetbaseret portal, som giver boligsøgende en indgang til samtlige almene boligorganisationers boliger www.danmarkbolig.dk.