Indberetning af eksterne fraflytninger for 2014

I forbindelse med indberetningen af ledige lejligheder pr. 1. februar 2015 skal der foretages indberetning af antal eksterne fraflytninger i 2014. De indberettede data anvendes bl.a. i styringsrapporten til den årlige styringsdialog, jf. LBF orienterer nr. 501, 508 og 510. 

Indberetning af eksterne fraflytninger sker i indberetningssystemet til ledige boliger. I indberetningssystemet er der tilføjet et felt til at angive antal eksterne fraflytninger i 2014 fordelt på boligtype. Feltet vil kun forekomme i forbindelse med den årlige februar indberetning.

Bemærk at felterne skal udfyldes. Hvis der ikke har været nogle eksterne fraflytninger skal feltet udfyldes med et ”0”. Dette betyder konkret, at funktionen ’Indberet markerede med 0 ledige’ denne måned er sat ud af funktion og derfor skal der indberettes under de enkelte afdelinger.

Der er vedlagt 2 eksempler på indberetning af antal fraflytninger.

Det bemærkes, at de såkaldte driftsstøtteafdelinger som sædvanlig også skal angive de seneste kvartalsvise fraflytninger.

Indberetningsfristen er den 19. februar 2015.

Manglende indberetning medfører bl.a., at boligorganisationen ikke efterfølgende vil kunne fremsende dokumentationspakken i Almenstyringsdialog.dk til kommunen grundet manglende data.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Stine Dam tlf. 3376 2141 eller e-mail std@lbf.dk eller Rasmus Kofoed Pedersen tlf. 3376 2121 eller e-mail: rkp@lbf.dk

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                             

Birger R. Kristensen                        Evy I. Nielsen

Eksempler

I forbindelse med indberetningen af ledige lejligheder pr. 1. februar 2015 skal der foretages indberetning af antal eksterne fraflytninger i 2014. De indberettede data anvendes bl.a. i styringsrapporten til den årlige styringsdialog, jf. LBF orienterer nr. 501, 508 og 510. 

Indberetning af eksterne fraflytninger sker i indberetningssystemet til ledige boliger. I indberetningssystemet er der tilføjet et felt til at angive antal eksterne fraflytninger i 2014 fordelt på boligtype. Feltet vil kun forekomme i forbindelse med den årlige februar indberetning.

Bemærk at felterne skal udfyldes. Hvis der ikke har været nogle eksterne fraflytninger skal feltet udfyldes med et ”0”. Dette betyder konkret, at funktionen ’Indberet markerede med 0 ledige’ denne måned er sat ud af funktion og derfor skal der indberettes under de enkelte afdelinger.

Der er vedlagt 2 eksempler på indberetning af antal fraflytninger.

Det bemærkes, at de såkaldte driftsstøtteafdelinger som sædvanlig også skal angive de seneste kvartalsvise fraflytninger.

Indberetningsfristen er den 19. februar 2015.

Manglende indberetning medfører bl.a., at boligorganisationen ikke efterfølgende vil kunne fremsende dokumentationspakken i Almenstyringsdialog.dk til kommunen grundet manglende data.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Stine Dam tlf. 3376 2141 eller e-mail std@lbf.dk eller Rasmus Kofoed Pedersen tlf. 3376 2121 eller e-mail: rkp@lbf.dk

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                             

Birger R. Kristensen                        Evy I. Nielsen

Eksempler