Nyt alment nøgletalskatalog med benchmark

Landsbyggefonden har udviklet et nyt webbaseret nøgletalskatalog til brug for benchmarking og sammenligning af regnskabsnøgletal på henholdsvis boligorganisations- og afdelingsniveau.

Nøgletalskataloget indgår som en ny integreret del i fondens eksisterende regnskabsdatabase og giver mulighed for at hente forudberegnede nøgletalstabeller og statistikker på hhv. boligorganisations- og afdelingsniveau. Samtidig er der mulighed for at foretage benchmark med udvalgt kommune og boligorganisation eller afdeling.

Hensigten med nøgletalskataloget er, at boligorganisationer, revisorer, kommuner, beboere m.fl. kan få et hurtigt overblik over en lang række regnskabsnøgletal. Der er mulighed for at vælge tabelopsætning for de ønskede regnskabsnøgletal og eksportere nøgletalstabellerne til fx Excel med henblik på yderligere bearbejdning.

Nøgletalskataloget har sammen med fondens statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen i boligorganisationerne, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styrings­dialogen mellem bolig­­­­organisationer og kommuner.

Nøgletalskataloget er offentligt tilgængeligt via fondens regnskabsdatabase på hhv. http://lbf.dk/selvbetjeninger eller http://regnskab.lbf.dk

Her er der også adgang til brugervejledning samt beskrivelse af datagrundlag og beregningsforudsætninger.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Landsbyggefondens Center for Almen Analyse, Rasmus Kofoed Pedersen på 3376 2121, mail rkp@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                                

Bent Madsen                                        Birger R. Kristensen 

 

 

Landsbyggefonden har udviklet et nyt webbaseret nøgletalskatalog til brug for benchmarking og sammenligning af regnskabsnøgletal på henholdsvis boligorganisations- og afdelingsniveau.

Nøgletalskataloget indgår som en ny integreret del i fondens eksisterende regnskabsdatabase og giver mulighed for at hente forudberegnede nøgletalstabeller og statistikker på hhv. boligorganisations- og afdelingsniveau. Samtidig er der mulighed for at foretage benchmark med udvalgt kommune og boligorganisation eller afdeling.

Hensigten med nøgletalskataloget er, at boligorganisationer, revisorer, kommuner, beboere m.fl. kan få et hurtigt overblik over en lang række regnskabsnøgletal. Der er mulighed for at vælge tabelopsætning for de ønskede regnskabsnøgletal og eksportere nøgletalstabellerne til fx Excel med henblik på yderligere bearbejdning.

Nøgletalskataloget har sammen med fondens statistikker og analyser bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen i boligorganisationerne, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styrings­dialogen mellem bolig­­­­organisationer og kommuner.

Nøgletalskataloget er offentligt tilgængeligt via fondens regnskabsdatabase på hhv. http://lbf.dk/selvbetjeninger eller http://regnskab.lbf.dk

Her er der også adgang til brugervejledning samt beskrivelse af datagrundlag og beregningsforudsætninger.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Landsbyggefondens Center for Almen Analyse, Rasmus Kofoed Pedersen på 3376 2121, mail rkp@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                                

Bent Madsen                                        Birger R. Kristensen