Nyt tvillingeværktøj til benchmarking i den almene boligsektor

Landsbyggefonden har udviklet et nyt webbaseret tvillingeværktøj til brug for benchmarking i den almene boligsektor.

Tvillingeværktøjet giver mulighed for en hurtig og nem benchmarking af en given boligorganisation/afdeling med et valgt antal sammenlignelige ”tvillinger”. Sammenligningsgrundlaget tager udgangspunkt i udvalgte stamdata, socioøkonomiske data eller en kombinationer heraf. De socioøkonomiske data omfatter etnicitet, uddannelse, indkomst og arbejdsmarkedstilknytning.

Sammenligningen foregår ved, at tvillingeværktøjet finder tvillinger på baggrund af de boligafdelingsspecifikke og socioøkonomiske oplysninger på enten boligorganisations- eller afdelingsniveau. Der er derefter mulighed for at vælge regnskabsnøgletal for tvillingerne til benchmarking. Antallet af ønskede tvillinger kan reguleres fra 1-20 og tvillingerne kan ses geografisk på googlekort.

Tvillingeværktøjet giver også mulighed for at gå videre med tvillingerne i en mere detaljeret søgning i fondens regnskabsdatabase.

Der er en nær kobling mellem tvillingeværktøjet og fondens regnskabsdatabase, da tvillingernes regnskabsnøgletal hentes fra boligorganisationernes indberettede regnskaber. En lang række af de økonomiske nøgletal i den almene styringsdialog hentes også herfra.

Tvillingeværktøjet har til hensigt, at være en hjælp i budgetlægningen i boligorganisationerne, at bidrage til udbygning af referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammenligning og benchmark samt at bidrage til styrings­dialogen mellem bolig­­­­organisationer og kommuner.

Tvillingeværktøjet er offentligt tilgængeligt via fondens hjemmeside /selvbetjeninger/tvillingevaerktoej/ eller direkte via http://twintool.lbf.dk. Her er der også adgang til brugervejledning samt beskrivelse af datagrundlag og beregningsforudsætninger.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Landbyggefondens Center for Almen Analyse, Rasmus Kofoed Pedersen på 3376 2121, mail rkp@lbf.dk eller Evy Ivarsson Nielsen på 3376 2126, mail eni@lbf.dk.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                                

Bent Madsen                                        Birger R. Kristensen