Årsberetning 2014

Hermed fremsendes til alle boligorganisationer og kommuner m.fl. 1 eksemplar af Landsbyggefondens årsberetning 2014. 

Yderligere eksemplarer af beretningen kan rekvireres i fondens sekretariat Birthe Jøhncke, direkte tlf. 3376 2103 eller e-mail: bjn@lbf.dk.

Beretningen optages endvidere på fondens hjemmeside, www.lbf.dk

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                            

Bent Madsen                                        Birger R. Kristensen

Årsberetning 2014 

Hermed fremsendes til alle boligorganisationer og kommuner m.fl. 1 eksemplar af Landsbyggefondens årsberetning 2014. 

Yderligere eksemplarer af beretningen kan rekvireres i fondens sekretariat Birthe Jøhncke, direkte tlf. 3376 2103 eller e-mail: bjn@lbf.dk.

Beretningen optages endvidere på fondens hjemmeside, www.lbf.dk

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                            

Bent Madsen                                        Birger R. Kristensen

Årsberetning 2014