Den forbedrede boligportal, danmarkbolig.dk

2. generation af danmarkbolig.dk er tilgængelig her i begyndelsen af juni 2015. Det foregår som "silent launch", hvor nyt design og funktionalitet præsenteres uden iværksættelse af markedsføringsinitiativer. 

Nye boligsøgende til opskrivning
På det nye site ledes boligsøgende, der ønsker opskrivning m.v. videre til boligorganisationerne, som via indberetning til huslejeregistret, har valgt kontakten til egen hjemmeside eller mail. 

Det betyder, at boligorganisationens indberetning er altafgørende for, at den boligsøgende rammer de rigtige dele af hjemmesider eller den rigtige mail for at få en positiv oplevelse. Det skal understreges, at f.eks. ældreboliger, som anvises af kommunen, og som ikke er indberettet på korrekte opskrivningsaftaler i huslejeregisteret, ledes videre til boligorganisationen. 

De boligorganisationer, som har valgt kontakt via mail, må være klar til at modtage og behandle ønsker om opskrivning m.v. Der kan i den forbindelse henvises til tidligere udsendte vejledninger om indberetning af opskrivningsaftaler. 

Markedsføring
Henover sommeren igangsættes forskellige markedsføringsinitiativer bl.a. søgemaskineoptimering, retargeting (genannoncering), Facebookindsats m.v. Retargeting iværksættes som en forsøgsordning for en mindre del af de etablerede opskrivningssamarbejder. 

Boligorganisationerne kan i forbindelse med markedsføringsindsatsen blive kontaktet af Landsbyggefondens leverandør Advice med henblik på indsamling af logoer til kampagnen. Landsbyggefonden håber, at boligorganisationerne vil tage godt i mod Advice og kampagnen. 

Spørgsmål vedrørende opskrivningsaftaler kan rettes til Susie Agerholm Balle på sab@lbf.dk og direkte 3376 2145 eller Berit Bjergbæk Olsson på bbo@lbf.dk eller direkte 3376 2182. Spørgsmål vedrørende markedsføringstiltagene kan rettes til Helle Juul på hju@lbf.dk eller direkte 3376 2123.

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                              

Bent Madsen                                        Birger R. Kristensen