Husleje- og udgiftsstatistik 2014

Landsbyggefondens husleje- og udgiftsstatistik 2014 forligger nu som webpublikation og kan hentes på Landsbyggefondens hjemmeside: /analyser/statistikker-og-analyser/

Publikationen indeholder en huslejestatistik baseret på budgettal for 2014 samt udgiftsstatistikker baseret på hhv. regnskabstal for 2013 og budgettal for 2014. Statistikkerne er udarbejdet på baggrund af indberettede regnskabsdata fra de almene boligorganisationer til Landsbyggefonden. 

Huslejestatistikken omhandler den rene leje for boliger, og er opgjort som en årlig gennemsnitshusleje pr. m² boligbruttoareal. Udgiftsstatistikken omhandler de almene boligers udgifter og udgiftssammensætning. Statistikkerne viser desuden udviklingen i såvel huslejen som udgifterne. 

Huslejestatistikken viser, at den gennemsnitlige husleje i de almene boliger i 2014 var 755 kr. pr. m2, og således er steget med 2,4 % i forhold til 2013. 

Denne gang indgår endvidere et særligt tema med fokus på hvilke afdelingskarakteristika, som påvirker huslejen og udvalgte driftsudgifter. 

Fondens statistikker og analyser har bl.a. til hensigt at være en hjælp i budgetlægningen, at bidrage til at udbygge referencerammen for forvaltningsrevision, herunder sammen­ligning og benchmark samt at bidrage til styringsdialogen mellem bolig­­­­organisationer og kommuner. 

Spørgsmål kan rettes til Almen Analyse ved Morten Biering (tlf. 3376 2148) eller Evy I. Nielsen (tlf. 3376 2126). 

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                                

Bent Madsen                                        Birger R. Kristensen