Ny selvbetjeningsløsning til ansøgning om trækningsret og overgang til NemID for flere løsninger

Ansøgning om trækningsret
Ansøgning om anvendelse af egen trækningsret har hidtil foregået ved anvendelse af et ansøgningsskema, der findes på Landsbyggefondens hjemmeside. 

Ansøgningsskemaet er nu digitaliseret og ansøgning skal derfor fremadrettet foregå gen­nem den nye selvbetjeningsløsning på /selvbetjeninger/traekningsret.

Det kræver NemID at logge på løsningen. Efter login udfyldes skemaet digitalt og videresendes til signering hos en eller to tegningsberettigede (afhængigt af den enkelte boligorganisations tegningsregler). Selvbetjeningsløsningen er intuitiv og procesorienteret bl.a. er muligt at fremsende påmindelsesmail til de tegningsberettigede, ligesom der er integreret vejledende hjælpetekster i løsningen.

Det vil i en overgangsperiode frem til og med 31. juli 2015 være muligt fortsat at anvende det hidtidige ansøgningsskema i papirform.

NemID på sitet stamdata.lbf.dk
Sitet stamdata.lbf.dk anvendes i forbindelse med boligportalens huslejeregister til at identificere BBR enhedsID’en. Fra primo juni 2015 vil det kun være muligt at anvende login med NemID som adgang til sitet, som det allerede er tilfældet for Boligportalen/Huslejeregistret, Driftsstøtteportalen, Regnskabsindberetnings-systemet og Almenstyringsdialog.dk. Ændringen sker som led i en gradvis indførelse af single sign-on (en-vej-ind) i Landsbyggefondens selvbetjeningsløsninger. 

NemID på flere selvbetjeningsløsninger
Landsbyggefonden implementerer løbende adgang via NemID i flere løsninger. Det forventes bl.a., at sitet til lånindberetning overgår til NemID i 3. kvartal 2015.

Generelt om rettigheder og NemID
Administration og tildeling af roller og rettigheder sker hos den enkelte boligorganisations Nets administrator. Den person i boligorganisationen (Nets administratoren) der har fået kompetence til at udstede medarbejdersignaturer, kan via Nem-ID-medarbejdersignatur tildele en eller flere attributter/rettigheder til en medarbejder via dennes medarbejdersignatur. Ved tildeling af rettigheder og roller henledes opmærksomheden på, at der skelnes mellem medarbejdere med tegningsret og medarbejdere uden tegningsret.

Attribut­terne­/rettighederne bliver offentliggjort for relevante CVR-numre af Landsbygge­fonden via Nets. Dermed har boligorganisationen selv kontrol over brugerstyringen, og kan vedligeholde rettigheder ved interne organisationsændringer samt til- og fratrædelse af medarbejdere. Endvidere er organisationen ikke afhængig af kontakt til Landsbygge­fonden for glemte adgangskoder mv. 

Der skal tildeles følgende attributter/rettigheder:

Indberetning til selvbetjeningsløsningen trækningsret uden tegningsret: ”Tildel rettigheder til trækningsret med status”.

Signering i selvbetjeningsløsningen trækningsret med tegningsret: ”Rettigheder som tegningsberettiget”.

Login på sitet stamdata.lbf.dk: ”Tildel rettigheder til stamdata med status”.

Attributterne/rettighederne findes under - Offentlige.Landsbyggefonden.Bolig-organisation.

Der henvises i øvrigt til det generelle punkt 4 i fondens retningslinier for obligatorisk elektronisk indberetning af regnskaber.

Eventuelle spørgsmål vedrørende brugen af selvbetjeningsløsningen trækningsret kan rettes til Jane Kvistorf på tlf.: 33 76 21 04 eller på mail jkv@lbf.dk. Spørgsmål vedrørende rettigheder/attributter til NemID kan rettes til Helle Juul på mail hju@lbf.dk

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                           

Bent Madsen                                        Birger R. Kristensen 

 

Ansøgning om trækningsret
Ansøgning om anvendelse af egen trækningsret har hidtil foregået ved anvendelse af et ansøgningsskema, der findes på Landsbyggefondens hjemmeside. 

Ansøgningsskemaet er nu digitaliseret og ansøgning skal derfor fremadrettet foregå gen­nem den nye selvbetjeningsløsning på /selvbetjeninger/traekningsret.

Det kræver NemID at logge på løsningen. Efter login udfyldes skemaet digitalt og videresendes til signering hos en eller to tegningsberettigede (afhængigt af den enkelte boligorganisations tegningsregler). Selvbetjeningsløsningen er intuitiv og procesorienteret bl.a. er muligt at fremsende påmindelsesmail til de tegningsberettigede, ligesom der er integreret vejledende hjælpetekster i løsningen.

Det vil i en overgangsperiode frem til og med 31. juli 2015 være muligt fortsat at anvende det hidtidige ansøgningsskema i papirform.

NemID på sitet stamdata.lbf.dk
Sitet stamdata.lbf.dk anvendes i forbindelse med boligportalens huslejeregister til at identificere BBR enhedsID’en. Fra primo juni 2015 vil det kun være muligt at anvende login med NemID som adgang til sitet, som det allerede er tilfældet for Boligportalen/Huslejeregistret, Driftsstøtteportalen, Regnskabsindberetnings-systemet og Almenstyringsdialog.dk. Ændringen sker som led i en gradvis indførelse af single sign-on (en-vej-ind) i Landsbyggefondens selvbetjeningsløsninger. 

NemID på flere selvbetjeningsløsninger
Landsbyggefonden implementerer løbende adgang via NemID i flere løsninger. Det forventes bl.a., at sitet til lånindberetning overgår til NemID i 3. kvartal 2015.

Generelt om rettigheder og NemID
Administration og tildeling af roller og rettigheder sker hos den enkelte boligorganisations Nets administrator. Den person i boligorganisationen (Nets administratoren) der har fået kompetence til at udstede medarbejdersignaturer, kan via Nem-ID-medarbejdersignatur tildele en eller flere attributter/rettigheder til en medarbejder via dennes medarbejdersignatur. Ved tildeling af rettigheder og roller henledes opmærksomheden på, at der skelnes mellem medarbejdere med tegningsret og medarbejdere uden tegningsret.

Attribut­terne­/rettighederne bliver offentliggjort for relevante CVR-numre af Landsbygge­fonden via Nets. Dermed har boligorganisationen selv kontrol over brugerstyringen, og kan vedligeholde rettigheder ved interne organisationsændringer samt til- og fratrædelse af medarbejdere. Endvidere er organisationen ikke afhængig af kontakt til Landsbygge­fonden for glemte adgangskoder mv. 

Der skal tildeles følgende attributter/rettigheder:

Indberetning til selvbetjeningsløsningen trækningsret uden tegningsret: ”Tildel rettigheder til trækningsret med status”.

Signering i selvbetjeningsløsningen trækningsret med tegningsret: ”Rettigheder som tegningsberettiget”.

Login på sitet stamdata.lbf.dk: ”Tildel rettigheder til stamdata med status”.

Attributterne/rettighederne findes under - Offentlige.Landsbyggefonden.Bolig-organisation.

Der henvises i øvrigt til det generelle punkt 4 i fondens retningslinier for obligatorisk elektronisk indberetning af regnskaber.

Eventuelle spørgsmål vedrørende brugen af selvbetjeningsløsningen trækningsret kan rettes til Jane Kvistorf på tlf.: 33 76 21 04 eller på mail jkv@lbf.dk. Spørgsmål vedrørende rettigheder/attributter til NemID kan rettes til Helle Juul på mail hju@lbf.dk

Med venlig hilsen
LANDSBYGGEFONDEN                           

Bent Madsen                                        Birger R. Kristensen 

 

Ordforklaringer

BBR

Det offentlige bygnings- og boligregister, som vedligeholdes ved indberetning til kommunerne.

Huslejeregister

Et register som indgår i boligportalen og bl.a. danner grundlag for udbetaling af individuel boligstøtte.